Röd klöver

Konferens om genetisk mångfald

Plats: Online

Datum: 18 november 2020

Tid: 09.00 - 16.30

 
 

Den svenska konferensen ”Vi måste prata om genetisk mångfald: Hur, vad, och varför ska den övervakas?” arrangeras av Biologiska sektionen vid Uppsala universitet. Konferensen arrangeras online.

Forskare och myndigheter ger sina bilder av kunskapsläget och nuvarande verksamhet och diskuterar vägar framåt för framtida övervakning av genetisk diversitet. Naturvårdsverket presenterar den färska rapporten “Mapping and monitoring genetic diversity in Sweden – suggestion for program to start 2020”. Dagen avslutas med diskussioner i mindre grupper som tillsammans med föredragen kommer att sammanställs i skrift.

Läs mer och anmäl dig här.