Vild skogsklöver från NordGens samling med ursprung från Grevie backar i Skåne.

Möte i arbetsgruppen för foderväxter

Plats: Alnarp, Sverige

Datum: 17 maj 2023

 
 

Representanter från de nordiska länderna som ingår i NordGens arbetsgrupp för foderväxter träffas i Alnarp för att diskutera aktuella frågor.