NordGen Skog Temadag: Framtidens träd

Plats: Skogforsk Uppsala, Dag Hammarskjölds Väg 36A, lokal ”Utsikten”

Datum: 1 april 2020

 
 

Temadag om skogsträdsförädlingens väg framåt. Vilka egenskaper värderar vi högst hos framtidens träd och vilken råvara kommer att efterfrågas? Vilka begränsningar ser vi framför oss och vilka blir våra framgångsfaktorer?

Temadagens inriktning

  • Framtidens skogsträdsförädling – vart är vi på väg?
  • Hur ser de globala megatrenderna ut?
  • Vad kommer att efterfrågas, vilka krav kommer att ställas och hur ska vi positionera oss?
  • Vilka mål har samhället? Hur jobbar vi med genetisk vinst och biologisk mångfald?
  • Vilka biologiska, genetiska och tekniska möjligheter och begränsningar finns det i förädlingen?
  • Hur klarar vi klimatet, skadegörarna och skogens vitalitet?

 

Arrangører