NordGens styrelse

NordGens styrelse träffas tre gånger per år och bidrar med råd kring hur NordGens uppdrag ska utföras. I styrelsen sitter en representant och en suppleant från varje Nordiskt land samt observatörer från Grönland, Färöarna, miljösidan och NordGens personal.

NordGen Personel 1

FINLAND

Tove Jern

Jord- och skogs-
bruksministeriet

Ordförande

NordGen Personel 2

SVERIGE

Carina Knorpp

Närings-
departementet

Viceordförande

NordGen Personel 3

DANMARK

Gitte Wolff

Miljø- og Fødevareministeriet

Ledamot

NordGen Personel 4

ISLAND

Emma Eyþórsdóttir

Lantbruks-
universitetet

Ledamot

NordGen Personel 5

NORGE

Geir Dalholt

Landbruks- og matdepartementet

Ledamot

NordGen Personel 6

FÆRØERNE

Rólvur Djurhuus

Landbrugsstyrelsen

Observatör

no picture

GRÖNLAND

Birgitte Jacobsen

Dep. for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Observatör

NordGen Personel 8

MILJÖ

Birthe Ivars

Klima- og Miljødepartementet

Observatör

NordGen Personel 9

PERSONALREPRESENTANT

Sara Landqvist

NordGen

Observatör

no picture

DANMARK

Birgitte Lund

Miljø- og Fødevareministeriet

Suppleant

no picture

FINLAND

Eero Pehkonen

Jord- och skogs-
bruksministeriet

Suppleant

no picture

Gudni Thorvaldsson

Suppleant

no picture

NORGE

Ivar Ekanger

Landbruks- og matdepartementet

Suppleant

no picture

SVERIGE

Åsa Widebäck

Närings-
departementet

Suppleant