NordGens styrelse

NordGens styrelse träffas tre gånger per år och bidrar med råd kring hur NordGens uppdrag ska utföras. I styrelsen sitter en representant och en suppleant från varje Nordiskt land samt observatörer från Grönland, Färöarna, miljösidan och NordGens personal.

NordGen Personel 1

FINLAND

Tove Jern

Jord- och skogsbruksministeriet

Ordförande

NordGen Personel 2

SVERIGE

Mette Kjøbek Petersen

Näringsdepartementet

Ledamot

NordGen Personel 3

DANMARK

Mette Hyldebrandt-Larsen

Miljø- og Fødevareministeriet

Ledamot

NordGen Personel 4

ISLAND

Hrannar Smari Hilmarsson

Lantbruksuniversitetet

Ledamot

NordGen Personel 5

NORGE

Geir Dalholt

Landbruks- og matdepartementet

Ledamot

NordGen Personel 6

DANMARK

Trine Brander Christensen

Landbrugsstyrelsen

Suppleant

NordGen Personel 7

FINLAND

Kati Lassi

Jord- och skogsbruksministeriet

Suppleant

NordGen Personel 8

ISLAND

Ólöf Ósk Guðmundsdóttir

Landbrugsuniversitetet

Suppleant

NordGen Personel 9

SVERIGE

Ulrika Tjälldén

Näringsdepartementet

Suppleant

no picture

GRØNLAND

Birgitte Jacobsen

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Observatör

NordGen Personel 11

FINLAND

Katileena Lohtander-Buckbee

Finlands miljöcentral

Observatör

NordGen Personel 12

FÄRÖARNA

Tróndur Gilli Leivsson

Landbrugsstyrelsen

Observatör

NordGen Personel 13

PERSONALREPRESENTANT

Ulrika Carlson-Nilsson