NordGens styrelse

NordGens styrelse träffas tre gånger per år och bidrar med råd kring hur NordGens uppdrag ska utföras. I styrelsen sitter en representant och en suppleant från varje Nordiskt land samt observatörer från Grönland, Färöarna, miljösidan och NordGens personal.

NordGen Personel 1

FINLAND

Tove Jern

Jord- och skogsbruksministeriet

Ordförande

no picture

SVERIGE

Mette Kjøbek Petersen

Näringsdepartementet

Vice ordförande

NordGen Personel 3

DANMARK

Mette Hyldebrandt-Larsen

Miljø- og Fødevareministeriet

Ledamot

NordGen Personel 4

ISLAND

Hrannar Smari Hilmarsson

Lantbruksuniversitetet

Ledamot

NordGen Personel 5

NORGE

Geir Dalholt

Landbruks- og matdepartementet

Ledamot

no picture

GRØNLAND

Birgitte Jacobsen

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Observatör

NordGen Personel 7

PERSONALREPRESENTANT

Ulrika Carlson-Nilsson

no picture

FÄRÖARNA

Tróndur Gilli Leivsson

Landbrugsstyrelsen

Observatör

NordGen Personel 9

Trine Brander Christensen

Landbrugsstyrelsen

Suppleant

no picture

FINLAND

Kati Lassi

Jord- och skogsbruksministeriet

Suppleant

NordGen Personel 11

ISLAND

Ólöf Ósk Guðmundsdóttir

Landbrugsuniversitetet

Suppleant

no picture

NORGE

Ivar Ekanger

NordGen

Suppleant

no picture

SVERIGE

Ulrika Tjälldén

Näringsdepartementet

Suppleant