Personal

Ledning

NordGen Personel 1

Lise Lykke Steffensen

Direktör

+46 (0)738 171 215

NordGen Personel 2

Maria Sjöström

Administrativ chef
- Ekonomi, HR och IT

+46 (0)704 571 970

Administration och kommunikation

NordGen Personel 1

ADMINISTRATION

Josefin Granö

Administrativ koordinator

+46 (0)723 053 662

NordGen Personel 2

ADMINISTRATION

Karin Tilly

Ekonomiassistent

+46 (0)763-115 542

NordGen Personel 3

KOMMUNIKATION

Sara Landqvist

Kommunikationsansvarig

+46 (0)763 033 388

NordGen Personel 4

KOMMUNIKATION

Jonatan Jacobson

Kommunikatör

+46 (0)735 262 341

Husdjur

NordGen Personel 1

HUSDJUR

Mervi Honkatukia

Sektionsledare

+47 40 72 94 78

NordGen Personel 2

HUSDJUR

Jaana Peippo

Husdjursspecialist

+47 41 34 82 73

NordGen Personel 3

HUSDJUR

Maria Kjetså

Husdjursspecialist (föräldraledig)

+47 92 01 76 21

NordGen Personel 4

HUSDJUR

Ellen-Louisa Fagerheim White

Husdjursspecialist (vikarie)

+47 93 05 96 84

Skog

NordGen Personel 1

SKOG

Inger Sundheim Fløistad

Sektionsledare NordGen Skog

+47 45 22 70 21

NordGen Personel 2

SKOG

Oda Otilie Holltrø Spongsveen

Sekreterare Rådet för skoglig föryngring

Svalbard Global Seed Vault

NordGen Personel 1

SVALBARD

Åsmund Asdal

Frövalvskoordinator

+47 91 36 51 66

Växter

NordGen Personel 1

VÄXTER

Michael Lyngkjær

Teamledare Växtexperter

+46 (0) 735 138 371

NordGen Personel 2

VÄXTER

Anna Palmé

Växtexpert - nordiska vilda kulturväxtsläktingar

+46 (0) 723 279 603

NordGen Personel 3

VÄXTER

Jonatan Leo

Växtexpert – grönsaker

+46 (0) 763 237 347

NordGen Personel 4

VÄXTER

Jan Svensson

Växtexpert - spannmål

+46 (0) 761 100 548

NordGen Personel 5

VÄXTER

Ulrika Carlson-Nilsson

Växtexpert- balj- och medicinalväxter

+46 (0)701 906 025

NordGen Personel 6

IN VITRO LAB

Pawel Chrominski

Växtexpert - potatis

+46 (0)735 258 425

NordGen Personel 7

VÄXTER

Mohammad El-Khalifeh

Senior Scientist – foder- och industrigrödor

+46 (0)723 053 665

NordGen Personel 8

VÄXTER

Kjell-Åke Lundblad

GENBIS-specialist

+46 (0)763 484 864

NordGen Personel 9

FRÖLAB

Johan Axelsson

Ansvarig frölaboratorium

+46 (0)701 043 186

NordGen Personel 10

FRÖLAB

Jela Krnjic

Frötekniker

+46 (0)760 413 600

NordGen Personel 11

FRÖLAB

Kit Lundborg

Frötekniker

+46 (0)701 790 080

NordGen Personel 12

FRÖLAB

Lone Wennerlund

Frötekniker

+46 (0)763 145 025

NordGen Personel 13

FRÖLAB

Linnea Svensson

Frötekniker – projektanställd

NordGen Personel 14

FRÖLAB

Sofia Johansson

Frötekniker – projektanställd

+46(0)735 253 734

NordGen Personel 15

VÄXTHUS OCH FÄLT

Fredrik Kollberg

Genbank odlingsexpert, ansvarig växthus och fält

+46 (0)761 801 695

NordGen Personel 16

VÄXTHUS OCH FÄLT

Hulda Götmark

Rådgivande odlingstekniker

+46 (0)723 153 668

NordGen Personel 17

VÄXTHUS OCH FÄLT

Jerker Niss

Odlingstekniker

+46 (0)763 130 377

NordGen Personel 18

VÄXTHUS OCH FÄLT

Per Gustafsson

Odlingstekniker

+46 (0)763 109 005

NordGen Personel 19

VÄXTHUS OCH FÄLT

Nina Knutsson Wulkan

Odlingstekniker – säsongsanställd

NordGen Personel 20

VÄXTHUS OCH FÄLT

Lisette Fagone

Odlingstekniker – säsongsanställd

NordGen Personel 21

VÄXTHUS OCH FÄLT

Anne Schultz

Odlingstekniker – säsongsanställd