Barn i gula reflexvästar är samlade i ett växthus och tittar på en av NordGens medarbetare som håller ut en hand med frön.

NordGens projekt för barn och unga: Se, så och smaka

Kontakt: info@nordgen.org

 

1 januari 2023- 31 december 2024

Var kommer maten ifrån? Hur odlar man den och vilka växter trivs här i vårt nordliga klimat? I projektet ”Se, så och smaka” får barn och unga lära sig mer om dessa viktiga frågor genom ett praktiskt tillvägagångssätt. Projektet är ett pedagogiskt och kulturellt pilotprojekt som drivs av NordGen i samarbete med nordiska institutioner och lokala aktörer i Litauen.

Inom projektet har NordGen under våren 2023 utvecklat utbildningsmaterial som distribuerats tillsammans med fröer och odlingsmaterial till förskolor, skolor och fritidshem i Reykjavík. Utbildningsmaterialet består av instruktioner och bakgrundsinformation till fyra olika odlingsförsök som kan göras med fröer som tillhandahålls från NordGen. Odlingsförsöken kan anpassas till olika åldersgrupper och har följande fokus.

 • Vad är ett frö?
  Barnen får undersöka olika fröer, lära sig mer om dem och se vad som händer när de gror.
 • Odla bladgrönt inomhus
  Barnen får så bladgrönt inomhus och ta hand om växterna så att de gror, växer och så småningom kan skördas.
 • De fyra sädesslagen
  Barnen får lära sig mer om de kanske viktigaste växtslagen för oss i Norden. De får så sädesslagen inom- eller utomhus och sköta om dem tills de är mogna att skördas. Då kan fröna malas till mjöl och användas i bakning för att illustrera växternas väg från jord till bord.
 • Samma men olika
  De flesta vet att vi har en mängd olika grönsaker men det är inte lika självklart att det finns flera olika sorter av varje grönsaksart. I det här odlingsförsöket får barnen se att morötter, rovor och rädisor kan ha olika form och smak, tack vara deras genetiska mångfald.

Närmare 1 000 elever deltog under våren 2023 i projektet som utvärderas under hösten 2023 och finslipas till nästa projektsteg under 2024 som då istället involverar skolor i Färöarna och Litauen.

Förhoppningen är att lärdomarna från detta pilotprojekt ska kunna ligga till grund för ett större multinationellt projekt som lär barn och unga om mat, odling, biologisk mångfald, klimatförändringar, självförsörjning och vikten av att äta hälsosamt.

Projektet är finansierat av Nordiska Ministerrådet.

Samarbetspartners:
Nordens hus Reykjavik
Nordens hus Færøerne
Botaniske Have Reykjavik
Nordiska Ministerrådets kontor i Litauen