Hand som plockar björnbär. Gröna löv i bakgrunden.

Vilda kulturväxtsläktingar

Kontakt: Anna.palme@nordgen.org

 

Projektperiod 1: 2015 – 2016
Projektperiod 2: 2017 – 2019
Projektperiod 3: 2020 – 2024

En vild kulturväxtsläkting (Crop Wild Relative eller CWR på engelska) är en vild art som är nära besläktad med en odlad gröda. Det kan till exempel handla om vilda släktingar till grödor som spannmål, grönsaker och frukt eller släktingar till foderväxter. NordGen har arbetat med vilda kulturväxtsläktingar i två olika projekt. Under 2020 bedrivs ett nätverksarbete som förhoppningsvis kommer leda till en fortsättning.

Vilda kulturväxtsläktingar kan användas som ett verktyg för att hantera framtida utmaningar för vår matproduktion, anpassning till klimatförändringarna och för att ställa om till ett mer miljövänligt jordbruk. Det nära förhållandet mellan grödor och deras vilda släktingar innebär nämligen att goda egenskaper kan överföras till de odlade grödorna. Eftersom moderna sorters grödor kan sakna den genetiska mångfald som finns vilda kulturväxtsläktingar kan dessa arter vara avgörande för att anpassa grödorna till de nya krav som kommer. Vilda kulturväxtsläktingar kan nämligen innehålla olika sorters resistens mot skadedjur och sjukdomar, tåla köld och översvämningar bättre eller har helt enkelt anpassat sig på ett bra sätt till de stora säsongsmässiga skillnaderna i längden på dagsljus som vi har i Norden.

På den engelska versionen av den här sidan kan du läsa mer om NordGens arbete med vilda kulturväxtsläktingar.

Läs rapporten om fas 1 och 2

Finansiering

Projektperiod 1 och 2 finansierades av Nordiska ministerrådet och självfinansiering från de deltagande organisationerna. Projektperiod 3 finansieras av Nordiska ministerrådet och NKJ, Nordisk kommitté för lantbruks- och matforskning, samt självfinansiering från de deltagande organisationerna.