Skogsföryngring med rätt material krävs för klimatanpassningen – användning av skogsplantor och frön i Norden redovisas i ny statistikrapport från NordGen

Datum: 2023.09.12

Kontakt: info@nordgen.org