Stor kartläggning av Nordens hästraser ska bidra till ett bättre bevarandearbete

Datum: 2022.09.14