Unikt nordiskt samarbete mellan universitet, NordGen och förädlingsföretag för att utveckla framtidens potatissorter

Datum: 2022.10.10

Kontakt: info@nordgen.org