Unikt samarbetsprojekt ger ny kunskap om den nordiska havresamlingen – närmare 800 havresorters egenskaper kartläggs

Datum: 2023.05.09

Kontakt: info@nordgen.org