Genbanksarbetet

Kvinna går med vagn längs lång rad av frysar i rostfritt stål.Som de nordiska ländernas gemensamma genbank har NordGen ett tungt ansvar att axla. Det är vårt uppdrag att bevara fröer för framtidens matproduktion. Vår genbank innehåller cirka 33 000 fröprover som kommer från 536 olika arter. Fröerna förvaras i rum med ett hundratal olika frysar. Ett rum som kommit att kallas Nordens viktigaste rum.

NordGen har ansvar för alla växter som kan förökas på ett säkert sätt med frön. Ansvaret för att bevara vegetativt förökade växter som frukt, bär, perenner och vissa kryddor och örter ligger istället på de nationella genbankerna i varje nordiskt land. Undantaget är potatis, som NordGen bevarar in vitro – det vill säga som levande plantor.

Via menyn till vänster kan du läsa om NordGens arbete i laboratorium och fält.