Nytt informationssystem ger bättre säkerhet för den nordiska frösamlingen 

I Alnarp bevarar NordGen 33 000 fröprover som är avgörande för att anpassa jordbruket till dagens och framtidens utmaningar. Efter flera månaders arbete byter vi nu plattform för systemet som hanterar informationen om alla dessa fröer.  Från och med den 3 juli ersätter Nordic Baltic Genebanks Information System (NBIS) det föregående systemet, SESTO. NBIS kommer att tillhandahållas av NordGen men användas av även de nationella genbankerna i Norden och Baltikum.

Systemet som innehåller informationen om frön och växter är varje genbanks hjärta. I det finns information om fröprover och växter, deras insamlingsplatser, egenskaper och antal.

– Utan informationen skulle vi varken kunna hålla växtsamlingen vid liv eller forska på den. Att ha ett lättanvänt, pålitligt och aktuellt informationssystem är därför helt avgörande för att den nordiska frösamlingen ska kunna bidra till att framtidssäkra vårt jordbruk, säger Lise Lykke Steffensen, NordGens direktör.

Det föregående systemet, SESTO, infördes 2002 och har sedan dess använts av ett antal genbanker i Norden, de baltiska länderna och södra Afrika. Men nu har koden den skrivits i blivit föråldrad och det är svårt att hitta programmerare som kan hantera den.

Fortsättning på nära samarbete

Efter en noggrann undersökning beslutades det därför att flytta all SESTO-data till den internationella genbanksplattformen GRIN-Global. Ersättaren till SESTO har fått namnet Nordic Baltic Genebanks Information System (NBIS).

Portrait picture of Külli Annamaa– NBIS är en fortsättning på det nära samarbete de nordiska och baltiska länderna länge haft inom växtgenetiska resurser. Den nya databasen innebär en förbättring av den service vi kan ge både internt och externt när det gäller information om genetiska resurser som är viktiga för att hitta lösningar till jordbrukets nuvarande och framtida utmaningar, säger Külli Annamaa, genbanksansvarig på Estlands Växtforskningsinstitut.

NBIS kommer att användas dels som ett internt verktyg för genbanksarbete och dels som ett öppet informationssystem där forskare, växtförädlare och allmänheten kan söka bland och beställa det material som lagras i genbankerna. NBIS kan besökas på www.nordic-baltic-genebanks.org. Här finns även användarmanualer.

För mer information, kontakta:

Lise Lykke Steffensen
Direktör, NordGen
lise.lykke.steffensen@nordgen.org
+46 738-171 215

Külli Annamaa
Genbanksansvarig
Estonian Crop Research Institute
kylli.annamaa@etki.ee
+372 7768372