Utflykt i sommar? Missa inte utomhusutställningen om vilda kulturväxtsläktingar

Översta bilden visar utställningen på Det Grønne Museum under 2021. Foto: Kenneth Sletten Christensen. 

Snart är det semestertider och kanske blir det en och annan utflykt med familj och vänner? I så fall vill vi gärna tipsa om utomhusutställningen om vilda kulturväxtsläktingar som finns på olika platser i alla de nordiska länderna under hela sommaren. Passa på att upptäck vackra platser i Norden samtidigt som du kanske lär dig något nytt. 

Vilda kulturväxtsläktingar är växter som är nära besläktade med våra odlade grödor. De har oftast en bredare genetisk bas än de växter som förädlats för jordbrukets behov. Deras egenskaper kan därför behövas när nya växtsorter ska tas fram för att möta klimatförändringar, nya konsumentkrav eller förändrade odlingssätt.  

Magnus Göransson vid Islands lantbruksuniversitet.
Magnus Göransson vid Islands lantbruksuniversitet.

– Vilda kulturväxtsläktingar är en viktig länk i arbetet med att anpassa våra grödor till framtidens utmaningar, och därmed i förlängningen klimatsäkra vår matproduktion. Särskilt här nära Arktis där uppvärmningen går som allra snabbast är det viktigt att nu säkra att de genetiska resurser som kan hjälpa oss att anpassa våra grödor inte hinner försvinna redan innan vi hunnit förstå hur de kan användas, säger Magnus Göransson som jobbar som forskare på Islands lantbruksuniversitet.

Utställningen på Kumpula Botanic Gardens, Luomus, (Helsingfors) 2021. Foto: Pertti Pehkonen.

Inventerande och rådgivande projekt

Islands lantbruksuniversitet är en av de nordiska partnerorganisationerna som NordGen arbetat tillsammans med under flera år med fokus på vilda kulturväxtsläktingar på ett eller annat sätt. Publikationen Nordic Crop Wild Relative conservation som kom 2019 sammanfattar två olika projekt inom området. Just nu pågår en fortsättning på projekten som den här gången är en del i ett större nordiskt initiativ om naturbaserade lösningar. Syftet med projektet som pågår just nu är att studera de viktigaste nordiska vilda kulturväxtsläktingarna närmare, exempelvis hur de påverkas av klimatförändringarna, variationen inom arterna, och var livskraftiga populationer finns idag. Frön från vissa arter kommer också att samlas in och bevaras i NordGens frysar. 

Anna Palmé, NordGens expert på vilda kulturväxtsläktingar.
Anna Palmé, NordGens expert på vilda kulturväxtsläktingar.

– Arbetet vi gör inom projektet är viktigt, men det är också viktigt att fler känner till begreppet vilda kulturväxtsläktingar och varför de är viktiga att bevara. På utomhusutställningen, som ofta finns i anslutning till botaniska trädgårdar eller andra spännande utflyktsmål i Norden, kan man lära sig mer om detta och det hoppas jag att många tar chansen att göra, säger Anna Palmé som är NordGens expert på vilda kulturväxtsläktingar och koordinator för det pågående projektet. 

Utomhusutställningen Vilda Kulturväxtsläktingar finns i sommar på följande platser:

Land                                               Plats Tid
Danmark Det grønne museum Hela sommaren
Finland University of Oulu Botanical Gardens Juni och juli
Åland Ålands landsbygdcentrum Augusti och september
Island Akureyri Botanic Garden 1-26 juli
Ásbyrgi, Vatnajökull National Park Hela augusti
Norge Ringve botaniske hage Juni till september
Sverige Naturum Höga Kusten Mitten av augusti-september
Jamtli Juni till 10 augusti