Information om NordGens fröprover digitalt uppdaterade genom danskt projekt

I Alnarp bevarar NordGen 33 000 fröprover som är avgörande för att anpassa jordbruket till dagens och framtidens utmaningar. Årligen skickar vi ut närmare 10 000 fröprover till exempelvis växtförädlare, forskare, museipersonal och hobbyodlare. För att de ska lyckas med sina forskningsprojekt, sina försök eller sina odlingar är det viktigt att de får så mycket information som möjligt om fröerna. I ett nyligen avslutat projekt har vi uppdaterat vårt datasystem med information som tidigare bara fanns i våra fysiska arkiv.

Databasen är varje genbanks hjärta. Den innehåller bland annat information om fröproverna och var de samlats in, deras historia, genetiska egenskaper och antal. Fram till alldeles nyligen saknades det viss information i vårt datasystem om har några av våra fröprover (accessioner).

– Utan informationen om fröerna är de inte värda något. Känner vi till fröets ursprung får vi värdefull information om dess egenskaper. Har växten till exempel odlats långt upp i norr så kan vi räkna med att den är frosttålig. För att fröna ska ha ett värde för användarna är det viktigt att vi får med så mycket betydelsefull information som möjligt, säger NordGens genbankskurator Jette Nydam Hansen.

I ett projekt finansierat av Danmarks miljö- och livsmedelsdepartement har vi nu uppdaterat vår databas med värdefull information.

– Vi sökte på växtsorter och accessioner i andra genbankers databaser, i relevanta publikationer och böcker, samt relevanta gamla dokument. Sedan jämförde vi och uppdaterade vår databas. Vi är glada över att vi nu kan ge bättre information till dem som använder vårt material, säger Mohammad El-Khalifeh som är senior frödokumentforskare på NordGen.

Inom ramarna för projektet har NordGen också samlat in information från handskrivna dokument, gamla brev, fotografier, böcker och artiklar som finns i NordGens fysiska arkiv.

– Det är synd om viktiga fakta går förlorade i arkiven, säger Mohammad El-Khalifeh.