Vårt arbete

NordGen arbetar inom en rad olika områden för att bevara och främja ett hållbart nyttjande av våra genetiska resurser i Norden. Vi har tre avdelningar; NordGen Husdjur, NordGen Skog och NordGen Växter. Dessutom är NordGen ansvariga för fröhanteringen i Svalbard Global Seed Vault och agerar som sekretariat för det nordiska PPP-samarbetet.

 
NordGen Vårt arbete 1

Husdjur

I Norden finns det omkring 140 olika sorters lantraser av djur som varit viktiga för vårt lantbruk i generationer. Tyvärr är många av dem utrotningshotade eftersom de ersatts med kommersiella raser som ger högre avkastning. Vi arbetar för att vända den trenden.

NordGen Vårt arbete 2

Skog

NordGen Skog är en mötesplats för de som arbetar med skog i Norden. Genom våra temadagar och konferenser kan yrkesfolk träffas och utbyta kunskap samt erfarenheter. En gång om året delar NordGen Skog ut stipendier för att främja det nordiska samarbetet inom området.

NordGen Vårt arbete 3

Växter

NordGens största avdelning är NordGen Växter. Här ingår genbanken som samlar de 33.000 fröprover som ingår i den nordiska frösamlingen och den forskning som rör växter. NordGen Växter liksom NordGens huvudkontor ligger i Alnarp, Sverige.

NordGen Vårt arbete 4

Svalbard Global Seed Vault

Svalbard Global Seed Vault är ett säkerhetslager för den mångfald av jordbruksgrödor som finns i världens genbanker. NordGen är ansvarig för den operationella verksamheten i frövalvet, vilket inkluderar fröhantering, kontakt med genbanker och hanteringen av en allmän databas med information.

NordGen Vårt arbete 5

PPP-samarbetet

PPP står för Public Private Partnership for Pre-breeding. I samarbetet lägger kommersiella företag och offentliga forskningsinstitutioner sina egna intressen åt sidan för att uppnå större samhällsnytta tillsammans. Genom att samarbeta i steget före själva växtförädlingen inleds skapas en win-win-situation.

NordGen Vårt arbete 6

Frö- och potatisbeställningar

Varje år skickar NordGen ut cirka 10.000 fröprover till forskare, växtförädlare och andra som behöver dessa genetiska resurser i sitt arbete. En gång om året, med start den 1 mars, erbjuder vi även privatpersoner möjligheten att köpa unika frön från gamla sorters plantor från oss.