Hoppa till huvudinnehållet

NordGen arbetar inom en rad olika områden för att bevara och främja ett hållbart nyttjande av våra genetiska resurser i Norden. Vårt huvudkontor ligger i Alnarp, Sverige men vi har även kontor i Ås, Norge.

Vi har tre avdelningar; växter, husdjur och skog. Växtsektionen är den största och finns i Alnarp. Den inkluderar bland annat genbanken med laboratier samt växthus och fält som används för uppförökning av frön. Sektionerna för husdjur och skog finns i Ås, utanför Oslo. NordGen är även ansvarig för fröhanteringen i Svalbard Global Seed Vault samt agerar som sekretariat för det nordiska PPP-samarbetet.

En ko står bakom en mur, en norsk flagga i bakgrunden.

Husdjur

I Norden finns det omkring 160 olika sorters lantraser av djur som varit viktiga för vårt lantbruk i generationer. Tyvärr är många av dem utrotningshotade idag. Bara 13% av lantraserna har livskraftiga populationer idag. NordGen arbetar för att vända den trenden.

Läs mer
En skogsdunge omgiven av öppet landskap med berg.

Skog

NordGen Skog är en mötesplats för de som arbetar med skog i Norden. Genom våra temadagar och konferenser kan yrkesfolk träffas och utbyta kunskap samt erfarenheter. En gång om året delar NordGen Skog ut stipendier för att främja det nordiska samarbetet inom området.

Läs mer
Två personer står vid en stor hög med skördade grönsaksplantor.

Växter

NordGens största avdelning är NordGen Växter. Här ingår genbanken som samlar de 33.000 fröprover som ingår i den nordiska frösamlingen och den forskning som rör växter. NordGen Växter liksom NordGens huvudkontor ligger i Alnarp, Sverige.

Läs mer