Årsrapporter

En grupp klövsjöfår står vid en björkdunge med en äng i förgrunden.

Är du intresserad av NordGens arbete som de nordiska ländernas gemensamma genbank och kunskapscenter för genetiska resurser? Eller vill du veta mer om fördelarna med det nordiska samarbetet? Läs gärna mer i våra årsrapporter.

Annual Review 2020 Annual Review 2019 Annual Review 2018