Svalbard Global Seed Vault

Fröinläggning i Svalbard Global Seed Vault

Plats: Svalbard

Datum: 26-28 augusti 2020 - 08.28.2020

 
 

Personal från NordGen kommer att lägga in säkerhetskopior från en eller flera av världens genbanker i Svalbard Global Seed Vault.