Fröportalen

Närbild på plastlåda med ICARDA-logo bredvid en stor mängd andra lådor.Mer än en miljon fröprover från hela världen har lagts in Svalbard Global Seed Vault. Fröproverna kommer från en mängd genbanker och över 5 000 växtarter finns representerade. Information om fröproverna och genbankerna som skickat dem är samlad i Fröportalen eller Seed Portal, en offentlig databas som hanteras av NordGen.

Alla fröprover i Frövalvet är ovärderliga. Men utan informationen som hör till dem blir de nästintill värdelösa. Databasen som katalogiserar alla genbanker, inläggningar och fröprover kallas fröportalen eller Seed Portal. Den är fritt tillgänglig för alla att söka i.

Här kan du hitta mer information om vilka arter, växtsläkten och fröprover som finns i Frövalvet, var de samlats in och vilken genbank som skickat dem till Svalbard. I Fröportalen kan även genbanker som ska lägga in frön ladda upp sina accessionslistor och kontakta NordGen. Du kommer till Fröportalen via knappen här nedan.

Gå till Fröportalen