Statistikrapporter

Rader av granskott växer i växthus

För att förstå skogsbrukets utveckling och underlätta för det nordiska samarbetet är tillgång till gemensam statisk viktigt. Därför publicerar NordGen vartannat år statistikrapporter om de nordiska ländernas användning av skogsplantor och frön.

Dessa rapporter sammanställer statistik och information som lämnats av de nordiska ländernas representanter i NordGens råd för skoglig föryngring. Den senaste versionen publicerades 2023, den rapporten finns tillgänglig här: Statistics: Forest Seeds and Plants in the Nordic Region – Version 2023