Stipendier

Närbild på en grankvist med höga granar i bakgrunden mot blå himmel.Sök skogsstipendium från NordGen och SNS! I slutet av varje år utlyser NordGen Skog i samarbete med Nordic Forest Research (SNS) stipendier som riktar sig till personer som jobbar eller studerar inom produktion av skogsfrö eller -plantor, skogsföryngring eller förädling i de nordiska länderna.

Skogsstipendiet från NordGen och SNS ska bidra till nordisk nytta genom att stödja utbildning, vidareutbildning och kunskapsutbyte för personer som arbetar eller studerar inom produktion av skogsfrön eller -plantor, föryngringsmetoder eller trädförädling i de nordiska länderna. När restriktionerna på grund av Coronapandemin tillåter det kan stipendiet även användas till resekostnader. I första hand ska stipendiet användas till utbildning eller kunskapsutbyte inom områdena som nämns ovan. Du kan även ansöka om stipendiemedel för att täcka kostnader som är kopplade till kandidat- eller masteruppsatser, till exempel utrustning, laboratoriekostnader eller tryck av rapporter.

Nordisk nytta

Om ansökningarna behöver rankas, kommer anställda inom skoglig frö- och plantproduktion att ges företräde framför studenter. Aktiviteten måste vara relevant för Norden och bidra till nordisk nytta inom områdena som nämns ovan. Huvuddelen av aktiviteterna ska ske efter deadline för ansökan. Stipendiet kan täcka kostnader som uppkommer i och med deltagande i NordGen Skogs temadagar eller konferenser. Vi tar hänsyn till en jämn könsfördelning när vi beslutar om vem som beviljas stipendium.

Stipendiater kan som mest tilldelas 25 000 norska kronor. NordGen Skog tar emot ansökningar från mitten av december till mitten av februari.

Är du intresserad av vad andra stipendiater använt sina pengar till? Du kan läsa nyhetsartiklar om två tidigare stipendiater här nedan:

Fler nyhetsartiklar och rapporter hittar du på SNS:s websida.

Hur ansöker jag?

Din ansökan ska helst skrivas på engelska. I vissa fall kan du även skriva på ett nordiskt språk men då behöver sammanfattningen och budgeten vara på engelska. När ansökan är öppen hittar du en länk till ansökningssystemet på den här sidan.

Rapportering

Inom en månad efter att aktiviteten avslutats ska stipendiaten skicka in en kort rapport till NordGen Skog. Rapporten ska utvärdera om målet nåtts, vilken den vetenskapliga nyttan var samt inkludera en beskrivning av möjliga resultat om stipendiet användes för forskning eller utveckling. Även en budgetuppföljning ska bifogas.

Tveka inte att kontakta oss på NordGen Skog om du har några frågor!