Stipendier

Närbild på en grankvist med höga granar i bakgrunden mot blå himmel.Sök skogsstipendium från NordGen och SNS! I slutet av varje år utlyser NordGen Skog i samarbete med Nordic Forest Research (SNS) stipendier som riktar sig till personer som jobbar eller studerar inom produktion av skogsfrö eller -plantor, skogsföryngring eller förädling i de nordiska länderna.

Stipendierna ska leda till ökad nordisk nytta genom utbildning, kompetensutveckling och kunskapsutbyten. I första hand ska stipendiesumman användas till att täcka resekostnader i förbindelse med utbildning och kompetensutveckling. Men den kan även användas för att täcka kostnader i samband med uppsatser på kandidat- eller masternivå, såsom utrustning, laboratorieutgifter eller tryck. NordGen Skog och SNS väger in jämställdhetsaspekten i fördelningen av stipendierna och uppmuntrar även unga personer att söka.

Stipendiater kan som mest tilldelas 20 000 norska kronor. NordGen Skog tar emot ansökningar från mitten av december till mitten av februari.

Är du intresserad av vad andra stipendiater använt sina pengar till? Läs mer hos Nordic Forest Research.

Hur ansöker jag?

Din ansökan ska helst skrivas på engelska. I vissa fall kan du även skriva på ett nordiskt språk men då behöver sammanfattningen och budgeten vara på engelska.

I mitten av december publiceras information om hur du ansöker på den här sidan.

Rapportering

Inom en månad efter att aktiviteten avslutats ska stipendiaten skicka in en kort rapport till NordGen Skog. Rapporten ska utvärdera om målet nåtts, vilken den vetenskapliga nyttan var samt inkludera en beskrivning av möjliga resultat om stipendiet användes för forskning eller utveckling. Även en budgetuppföljning ska bifogas.

Tveka inte att kontakta oss på NordGen Skog om du har några frågor!