Frölaboratoriet

Kvinna med NordGen-tröja sitter framför en skärm med bild på uppförstorade fröerFrölaboratoriet och frysarna med fröerna kan beskrivas som varje genbanks hjärta. När vi får in ett fröprov till genbanken är frölaboratoriet första anhalten.  I den nordiska frösamlingen finns 33 000 fröprover från mer än 500 olika sorters växter som är viktiga för vårt nordiska lantbruk.

Fröprover kommer in till NordGen på olika sätt. Någon kan donera ett fröprov till oss, vi kan samla in fröprover själva från naturen eller så kommer de till frölaboratoriet från våra egna växthus och fält efter en så kallad uppförökning. När ett fröprov kommer in till frölaboratoriet rensas det först och hamnar sedan i torkrummet. Här får det ligga i cirka tre månader tills det har en vattenhalt på max 7%. Därefter vägs fröna och paketeras i påsar gjorda av laminerade lager med plast och aluminium innan de registreras i vår databas och läggs på en bestämd plats i en av våra frysar.

Viktigt med kvalitet

Men arbetet tar inte slut där. Vi är nämligen inte bara ansvariga för att bevara fröerna. De ska också hålla en god kvalitet. Med jämna mellanrum gör vi därför grobarhetstester på fröerna för att kontrollera att de fortfarande lever. För att göra grobarhetsanalyser krävs en gedigen kunskap. Olika arter kräver olika förutsättningar för att gro. Vissa behöver ligga i blöt, andra sandpappras och vissa kräver att ligga i inkubationsskåp i sex månader innan de gror. Varje år görs omkring 2 000 grobarhetstester i NordGens frölaboratorium. Visar sig grobarheten vara för låg sår vi växten i våra fält eller växthus och samlar nya fröer.

Skickar fröer till de som behöver

Som genbank är NordGen också skyldig att skicka ut fröprover till forskare, förädlare och utbildare som kan behöva materialet i sin yrkesroll. Varje år skickar vi ut uppemot 10 000 fröprover till hela världen. Dessutom erbjuder vi hobbyodlare frön att odla för privat bruk. En gång om året, 1 mars – 31 maj, säljer vi överskottet av sommarens fröskörd i vår onlinebutik.

Den nordiska frösamlingen är avgörande för att kunna anpassa det nordiska jordbruket till framtida utmaningar. Den är med andra ord ovärderlig. Därför är det viktigt att vi skyddar den på olika sätt, bland annat finns kopior av nästan alla frön på två olika ställen. I Alnarp finns vårt så kallade aktiv-lager. Det är härifrån vi tar fröer som vi arbetar med, som ska distribueras eller grobarhetsanalyseras. Men enligt FAO:s genbanksstandarder behöver vi även ha en back-up av fröna någon annanstans. Vårt så kallade baslager finns därför i Danmark. En stor del av samlingen finns även säkerhetskopierad i Svalbard Global Seed Vault.

Vill du veta mer om arbetet i genbankens hjärta? Kontakta oss gärna!

Johan Axelsson står i ett rum med hyllor fulla av frölådor och håller i en pappbox med fröprover.

Johan Axelsson
Ansvarig för frölaboratoriet
+46 701-043 186
johan.axelsson@nordgen.org