In vitro laboratoriet

NordGens medarbetare på in vitro laboratoriet flyttar en potatisklon från ett provrör med handskbeklädda händer.

NordGen har även ansvaret för att bevara nordiska potatissorter. Men det är omöjligt att bevara potatissorter med frön utan att ändra plantornas egenskaper. Därför bevarar vi istället potatis som levande plantor (kloner) i provrör.

Vid frösådd av potatis bildas potatisplantor som skiljer sig genetiskt från sorten man vill bevara. För att behålla potatissorternas unika egenskaper förökas de därför vanligtvis vegetativt, det vill säga man ”sätter” småknölar som har samma genetiska uppsättning som moderplantan. Men i jorden kan det finnas virussjukdomar som kan föras vidare från år till år med infekterade sättknölar. Det är anledningen till att NordGen bevarar potatis som kloner.

Klonerna förvaras och hanteras i vårt in vitro-laboratorium. När klonerna blir gamla överförs en del av varje planta till nya provrör. Klonerna förvaras i klimatkammare som håller 15°C. Förhållandena är sterila för att hålla materialet fritt från sjukdomar.

NordGen förvarar 95 potatissorter som från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Vår samling innehåller moderna sorter, förädlingslinjer och lantsorter. Precis som med vår frösamling så skickar vi även ut potatiskloner till forskare och andra kunder som behöver använda materialet. Hela potatissamlingen är även säkerhetskopierad på en annan plats. För att beställa in vitro-plantor, besök sidan frö- och potatisbeställningar.

Potatissorter som NordGen bevarar

Kontakta oss gärna för mer information eller för att göra en beställning av potatis som professionell användare.

Man i labrock sitter i NordGens in vitro lab.Pawel Chrominski
Växtexpert och ansvarig för in vitro-laboratoriet
+46 735-258 425
pawel.chrominski@nordgen.org