Växthus och fält

Medarbetare på NordGen klipper korn med sax på ett fält.

En stor del av NordGens arbete handlar om att hålla den nordiska frösamlingen vid liv. Ibland händer det att de grobarhetsanalyser som vi gör i frölaboratoriet visar att fröprovet håller på att dö. Det kan också vara så att vi har skickat ut ett visst fröprov till forskare och växtförädlare så många gånger att vi har för få frön kvar. Då behöver vi göra fler frön, eller uppföröka fröprovet, genom att odla växten i våra växthus och fält och samla nya frön.

Olika växtarter kan vara olika svåra att uppföröka men överlag är arbetet i växthus och fält väldigt resurskrävande. Vissa av växterna, främst grönsaker, är framtagna för att inte ge frö första året och det kan därför ta uppemot tre år innan vi har en färdig fröskörd. Det innebär tre år av gödsling, vattning, ogräsrensning och vinterförvaring innan skörd. Andra arter, som spannmål, ger skörd redan första året. Även arbetet inom växthus och fält kräver gedigen kunskap och de som arbetar här är ofta utbildade trädgårdsingenjörer eller hortonomer. Förutom att skörda frön är våra växthus och fält viktiga när vi vill lära oss mer om hur en växt ser ut och vilka egenskaper den bär på.

Trädgård, växthus och åkermark

NordGen har tillgång till en stor trädgård med växthus i närheten av vårt huvudkontor. Här har vi byggt stora isoleringsburar som förhindrar att olika växtsorter pollinerar varandra. Det är här merparten av arbetet sker. Men vi hyr även åkermark en bit utanför Alnarp på Lönnstorps forskningsstation. Åkern använder vi främst för att uppföröka spannmål och vallväxter. Varje år uppförökar vi ungefär 100 fröprover i vår trädgård och ytterligare 500-600 fröprover Lönnstorp.

Är du intresserad av att veta mer om våra växthus och fält? Kontakta oss gärna!

Fredrik Kollberg Fredrik Kollberg
Ansvarig för växthuspersonalen
+46 761-801 695
fredrik.kollberg@nordgen.org