Svalbard Global Seed Vault

Ett vinterlandskap med avlägsen soluppgång och en trekantig betongbyggnad i förgrundenSvalbard Global Seed Vault är världens största säkerhetslager för frö från jordens mångfald av odlade grödor. Här långtidlagras kopior av frön som bevaras i genbanker över hela världen för att bidra till att världens framtida livsmedelstillgång tryggas.

NordGen ansvarar, tillsammans med norska lantbruks- och matdepartementet och organisationen Crop Trust, för driften av frövalvet.

Det finns totalt omkring 1 700 genbanker som, liksom NordGen, arbetar med att bevara växtgenetiska resurser viktiga för vår mat- och lantbruksproduktion. Men krig, konflikter, klimatförändringar och politiska nedprioriteringar utgör hot mot genbankerna som i allt högre grad ser behovet av att säkerhetskopiera sin frösamling på mer än ett ställe.

Svalbard Global Seed Vault erbjuder gratis förvaring av frökopior som bevaras av internationella, nationella, regionala genbanker samt institutioner och organisationer. Ägarskapet till fröna förändras aldrig. De förvaras under så kallade black box-villkor, vilket bland annat innebär att det bara är den institution som lagt in fröna som kan ta ut dem. På sidan för depositörer kan du läsa mer om avtalet som reglerar en fröinläggning.

Som de nordiska ländernas gemensamma genbank och kompetenscenter för genetiska resurser, är NordGen den part som ansvarar för kontakt med genbanker, inläggning av frön och uppdatering av databasen (fröportalen) som beskriver vilka fröer som finns i frövalvet.

Vill du se hur det ser ut inuti frövalvet? Testa den virtuella rundturen här!

Mer information finns i menyn till vänster. Du får också gärna kontakta oss.

NordGens frövalvskoordinator Åsmund Asdal standing står inne i Svalbard Global Seed Vault bakom frölådor från olika genbanker.Åsmund Asdal
Seed Vault Coordinator
asmund.asdal@nordgen.org
+47 91 36 51 66