Närbild på en liten granplanta i förgrunden med granskog i bakgrunden

Möte i NordGen Skogs råd för skoglig föryngring

Plats: Online

Datum: 24 november 2020

Tid: 12.30 - 15.30

 
 

Ledamöterna i NordGen Skogs råd för skoglig föryngring träffas i ett online videomöte. På agendan står rapporter från de olika länderna och diskussioner om bland annat skogsstipendierna.