Hoppa till huvudinnehållet

Rådet för skoglig föryngring består av två medlemmar från varje nordiskt land och sammanträder två gånger per år. Ordförandeskapet varar i fyra år och cirkulerar mellan länderna.

Rådet bidrar med sin kunskap och tar aktivt del i NordGen Skogs arrangemang och aktiviteter som rör tillgången på skogsplantor, föryngringsmetoder, genetiska resurser och förädling.

Rådet för skoglig föryngring arbetar med att:
- Initiera och utveckla det nordiska samarbetet
- Samla in och sprida information till både branschfolk och allmänheten
- Bidra till kompetensförhöjning genom konferenser och temadagar
- Initiera och följa nordisk forskning och utveckling
- Diskutera relevanta internationella frågor och koordinera nordiska infallsvinklar vid behov

Gunnar Friis Proschowsky

Gunnar Friis Proschowsky

DANMARK

Naturstyrelsen

Torben Leisgaard

Torben Leisgaard

DANMARK

Frijsenborg planteskole

Marko Tynkkynen

Marko Tynkkynen

FINLAND

Siemen Forelia Oy

Tiina Ylioja

Tiina Ylioja

FINLAND

Naturresursinstitutet Luke

Brynjar Skúlason

Brynjar Skúlason

ISLAND

Skógræktin

Ordförande

Hrefna Jóhannesdóttir

Hrefna Jóhannesdóttir

ISLAND

Skógræktin

Marte Friberg Myre

Marte Friberg Myre

NORGE

Skogfrøverket

Espen Stokke

Espen Stokke

NORGE

Landbruks- og matdepartementet

Ellinor Edvardsson

Ellinor Edvardsson

SVERIGE

Holmen Skog

Oda Otilie Holltrø Spongsveen

Oda Otilie Holltrø Spongsveen

NORDGEN

Sekreterare