Stim av fiskar

Nordiskt expertseminarium om vattenlevande genetiska resurser

Plats: Online

Datum: 3 maj 2021

Tid: 13.00 - 16.00

 
 

Experter på vattenlevande genetiska resurser i de nordiska länderna samlas för en workshop inom projektet Access and Rights to Genetic Resources – a Nordic Approach (II)”.

För mer information, maila info@nordgen.org.