Hoppa till huvudinnehållet

Rådet för husdjursgenetiska resurser är en viktig del av NordGens expertnätverk. Det bidrar till att säkerställa att NordGens arbete har hög kvalitet och relevans.

Rådet för husdjursgenetiska resurser har två medlemmar från varje nordiskt land. Medlemmarna bidrar till att bevara och främja förvaltningen av Nordens husdjursgenetiska resurser genom att delta i och ge återkoppling till NordGens aktiviteter. Rådet fungerar även som ett forum för det nordiska samarbetet genom att vara ett kunskapsutbyte inom områden som forskning, avel och bevarande av husdjursgenetiska resurser.

Juha Kantanen

Juha Kantanen

FINLAND

Naturresurs-institutet Luke

Anna M. Johansson

Anna M. Johansson

SVERIGE

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

Birna Baldusdottir

Birna Baldusdottir

ISLAND

Islands lantbruksuniversitet

Jens Ivan í Gerðinum

Jens Ivan í Gerðinum

FÄRÖARNA

Búnaðarstovan

Johanna Rautiainen

Johanna Rautiainen

FINLAND

Lammasmaailma

Karin Ohlson

Karin Ohlson

SVERIGE

Jordbruksverket

Vivi Hunnicke Nielsen

Vivi Hunnicke Nielsen

DANMARK

Aarhus universitet

Nina Svartedal

Nina Svartedal

NORGE

Norskt genresurscenter

Rie Hegnsborg

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri