Two women using pipetts in a laboratory

Praktisk workshop om kryobevaring av husdjursgenetiska resurser

Plats: Luke, Alimentum, Myllytie 1, 31600 Jokioinen, Finland

Datum: 3 april 2024 - 4 april 2024

 
 

I samarbete med LUKE arrangerar NordGen en praktiskt workshop om kryobevaring av husdjursgenetiska resurser. Kursen riktar sig till de som arbetar med husdjursgenetiska resurser. Om du vill delta, kontakta NordGen Husdjur via farm-animals@nordgen.org.

Program på engelska nedan:

PROGRAM:

Wednesday 3rd of April:

 • Morning session:
  • Mervi Honkatukia, NordGen Farm Animals: Opening of the NordFrost workshop.
  • Juha Kantanen, Luke: 40 years of conservation of Animal Genetic Resources in Finland
  • Lucy Morgan, UK National Livestock Biobank: Gene banking of somatic cell tissue biopsies
 • Lunch at Tietotalo
 • Afternoon session:
  • Hands-on in laboratory

Thursday 4th of April:

 • Morning session:
  • Signa Kallsoy Joensen, Faroese Horse Association: Conservation of Faroese Horse breed
  • Ian Mayer, NMBU: The CryoStore Doctoral Network: Germplasm cryopreservation and the conservation of Europe’s livestock biodiversity
  • Tullis Matson, Nature’s SAFE: Saving Wild & Endangered Animal Species From Extinction
  • Short presentations from stakeholders
 • Lunch at Tietotalo