Fyrtio år av nordiskt samarbete om husdjursgenetiska resurser

I fyra årtionden har de nordiska länderna och självstyrande områdena samarbetat om husdjursgenetiska resurser. Genom att samarbeta över landsgränserna och utbyta erfarenheter sinsemellan har arbetet inom området tagit steg i riktning mot en mer hållbar framtid.
Svart häst som står framför vatten med berg i bakgrunden.

Mycket händer på 40 år. Läs mer om det historiska arbetet med husdjursgenetiska resurser inom Nordiskt Genresurscenter på den engelska sidan som du hittar här.