Rådet för husdjursgenetiska resurser

Rådet för husdjursgenetiska resurser är en viktig del av NordGens expertnätverk och bidrar till kontinuitet med arbetet. Rådet bidrar till att säkerställa att NordGens arbete har hög kvalitet och relevans.

Rådet för husdjursgenetiska resurser består av två medlemmar från varje nordiskt land. De bidrar till att bevara och främja förvaltningen av Nordens husdjursgenetiska resurser genom att delta i och ge återkoppling till NordGens aktiviteter. Rådet fungerar även som ett forum för det nordiska samarbetet genom att vara ett kunskapsutbyte inom områden som forskning, avel och bevarande av husdjursgenetiska resurser.

Medlemmarna i NordGens råd för husdjursgenetiska resurser är:

NordGen Personel 1

DANMARK

Vivi Hunnicke Nielsen

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug,Aarhus universitet

no picture

DANMARK

Rie Hegnsborg

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Landbrugsstyrelsen)

NordGen Personel 3

FINLAND

Juha Kantanen

Naturresursinstitutet Luke

NordGen Personel 4

FINLAND

Johanna Rautiainen

Lammasmaailma Oy

NordGen Personel 5

FÆRØERNE

Jens Ivan í Gerðinum

Búnaðarstovan

NordGen Personel 6

ISLAND

Birna Baldursdottir

Islands Genresurscenter

NordGen Personel 7

NORGE

Nina Svartedal

Norsk genressurssenter

no picture

NORGE

NordGen Personel 9

SVERIGE

Karin Olsson

Jordbruksverket

NordGen Personel 10

SVERIGE

Anna M Johansson

Sveriges Lantbruksuniversitet