Arbetsgruppen för skogsgenetiska resurser

Närbild på en askstam med en man som håller en presentation för andra människor i bakgrunden.NordGen Skogs arbetsgrupp för genetiska resurser är, tillsammans med Rådet för skoglig föryngring, ett av NordGens expertnätverk. Arbetsgruppen har som mål att främja bevarande och ett hållbart användande av de skogsgenetiska resurserna i Norden.

Arbetsgruppen samlas minst en gång om året för att utbyta information och diskutera frågor som är av gemensamt intresse. Den fungerar som en bro mellan den nationella och europeiska nivån där samarbetet sker inom nätverket EUFORGEN.

Arbetsgruppen för genetiska resurser ska initiera och genomföra aktiviteter som kan leda till ett bättre bevarande och nyttjande av skoggenetiska resurser. Gruppen bidrar även med kunskapsförmedling på NordGens webbplats och i publikationer.

Medlemmar i arbetsgruppen för skogsgenetiska resurser

NordGen Personel 1

NORGE

Mari Mette Tollefsrud

NIBIO

NordGen Personel 2

DANMARK

Gunnar Friis Proschowsky

Naturstyrelsen

NordGen Personel 3

FINLAND

Mari Rusanen

Luonnonvarakeskus (Luke)

NordGen Personel 4

ISLAND

Adalsteinn Sigurgeirsson

Skógræktin

NordGen Personel 5

SVERIGE

Johan Kroon

Skogforsk

NordGen Personel 6

NORDGEN SKOG

Oda Otilie Holltrø Spongsveen

Sekreterare