Rådet för skoglig föryngring

Medlemmarna i skogsrådet står framför en snötäckt bergskedja.
Rådet för skoglig föryngring under ett möte i Island på våren 2018.

Rådet för skoglig föryngring är en viktig del av NordGen Skog. Det har som mål att öka kunskapen och tillgången på skogsmaterial och främja god skoglig föryngring i de nordiska länderna.

Rådet för skoglig föryngring består av två medlemmar från varje nordiskt land och sammanträder två gånger per år. Ordförandeskapet varar i fyra år och cirkulerar mellan länderna. Rådet bidrar med sin kunskap och tar aktivt del i NordGen Skogs arrangemang och aktiviteter som rör tillgången på skogsplantor, föryngringsmetoder, genetiske resurser och förädling.

Rådet för skoglig föryngring arbetar med att:

  • Initiera och utveckla det nordiska samarbetet
  • Samla in och sprida information till både branschfolk och allmänheten
  • Bidra till kompetensförhöjning genom konferenser och temadagar
  • Initiera och följa nordisk forskning och utveckling
  • Diskutera relevanta internationella frågor och koordinera nordiska infallsvinklar vid behov

Medlemmar av Rådet för skoglig föryngring

NordGen Personel 1

DANMARK

Gunnar Friis Proschowsky

Naturstyrelsen

NordGen Personel 2

DAMARK

Torben Leisgaard

Frijsenborg planteskole

NordGen Personel 3

FINLAND

Marko Tynkkynen

Siemen Forelia Oy

NordGen Personel 4

FINLAND

Tiina Ylioja

Naturresursinstitutet Luke

NordGen Personel 5

ISLAND

Brynjar Skúlason, Ordförande

Skógræktin

NordGen Personel 6

ISLAND

Hrefna Jóhannesdóttir

Skógræktin

NordGen Personel 7

NORGE

Marte Friberg Myre

Skogfrøverket

NordGen Personel 8

NORGE

Espen Stokke

Landbruks- og matdepartementet

NordGen Personel 9

SVERIGE

Ellinor Edvardsson

Holmen Skog

NordGen Personel 10

SVERIGE

Claes Uggla

Skogsstyrelsen

NordGen Personel 11

NORDGEN SKOG

Oda Spongsveen

Sekreterare