Rådet för skoglig föryngring

Medlemmarna i skogsrådet står framför en snötäckt bergskedja.
Rådet för skoglig föryngring under ett möte i Island på våren 2018.

Rådet för skoglig föryngring är en viktig del av NordGen Skog. Det har som mål att öka kunskapen och tillgången på skogsmaterial och främja god skoglig föryngring i de nordiska länderna.

Rådet för skoglig föryngring består av två medlemmar från varje nordiskt land och sammanträder två gånger per år. Ordförandeskapet varar i fyra år och cirkulerar mellan länderna. Rådet bidrar med sin kunskap och tar aktivt del i NordGen Skogs arrangemang och aktiviteter som rör tillgången på skogsplantor, föryngringsmetoder, genetiske resurser och förädling.

Rådet för skoglig föryngring arbetar med att:

  • Initiera och utveckla det nordiska samarbetet
  • Samla in och sprida information till både branschfolk och allmänheten
  • Bidra till kompetensförhöjning genom konferenser och temadagar
  • Initiera och följa nordisk forskning och utveckling
  • Diskutera relevanta internationella frågor och koordinera nordiska infallsvinklar vid behov

Medlemmar av Rådet för skoglig föryngring

NordGen Personel 1

DANMARK

Gunnar Friis Proschowsky, Ordförende

Naturstyrelsen

NordGen Personel 2

DAMARK

Torben Leisgaard

Frijsenborg planteskole

NordGen Personel 3

FINLAND

Antti Lännenpää

Finforelia Oy

no picture

FINLAND

Tiina Ylioja

Naturresursinstitutet Luke

NordGen Personel 5

ISLAND

Brynjar Skúlason

Skógræktin

no picture

ISLAND

Hallur S. Björgvinsson

Skógræktin

no picture

NORGE

Nina Hårdnes Tremoen

Skogfrøverket

no picture

NORGE

Espen Stokke

Landbruks- og matdepartementet

NordGen Personel 9

SVERIGE

Ellinor Edvardsson

Holmen Skog

NordGen Personel 10

SVERIGE

Claes Uggla

Skogsstyrelsen

NordGen Personel 11

NORDGEN SKOG

Inger Sundheim Fløistad

Sekreterare