Frö- och potatisbeställningar

Närbild uppifrån på flera bruna papperspåsar med NordGens ärtor i. Bästa sättet att bevara genetiska mångfald är att använda den. Den nordiska frösamlingen är inget undantag. Därför skickar NordGen årligen ut omkring 10.000 fröprover till forskare, växtförädlare, företag, hembygdsgårdar, muséer, botaniska trädgårdar och privatpersoner med intresse för gamla kulturväxter. Här nedan kan du läsa mer om hur du beställer frön och potatis från oss.

När det gäller fröbeställningar skiljer vi på beställningar för forskningsändamål (via GENBIS) och beställningar från privata användare (NordGens butik). Potatisbeställningar riktas direkt till vår växtexpert med ansvar för potatis.


Frön för forskningsändamål

Hela den nordiska frösamlingen om cirka 33.000 fröprover finns tillgänglig för professionella användare genom beställning via vårt datasystem GENBIS. Genom att registrera dig som användare kan du själv söka och beställa de accessioner som är relevanta för ditt syfte.

De fröbeställningar som kommer in till oss hanteras i den ordning de kommer in. Beroende på vilken arbetsbelastning vi har i vårt frölaboratorium kan det ta upp till fyra veckor innan fröproverna levereras. Innan fröproverna levereras måste du acceptera och skicka in ett avtal som reglerar hur du får använda fröerna.

De som beställer för forskningsändamål kan vara forskare, växtförädlare, hembygdsgårdar, botaniska trädgårdar, museer och andra som behöver frön eller potatis från NordGens samling i sin yrkesroll. Dessa användare kan beställa från oss året runt.

Kontakt
info@nordgen.org

 

Beställ frön för forskningsändamål

Hobbyodlare

En gång om året kan du som brinner lite extra för äldre sorters grönsaker, blommor och spannmål beställa fröprover och miniknölar av potatis från oss. Med start den 1 mars säljer vi nämligen överskottet av föregående års fröskörd till hobbyodlare i vår butik. Genom att köpa frö och miniknölar stödjer du vårt arbete med att bevara den odlade biologiska mångfalden. Butiken finns online och fröer kan beställas till och med den 31 maj. Övriga delen av året kan du hitta böcker och presentförpackningar med vissa bestämda fröer här.

Genom att beställa fröer från oss bidrar du till att bevara en viktig del av vårt nordiska kulturarv och gör samtidigt en viktig insats för den biologiska mångfalden. Samtidigt är det bra att vara medveten om att vi inte är en kommersiell fröfirma. Resurserna vi kan avsätta för att packa och distribuera fröer är begränsade vilket kan leda till att vissa fröer tar slut. Vi hoppas på er förståelse för detta.

Lista på NordGens sortiment 2023

Kontakt
butik@nordgen.org

 

Besök NordGens butik

Potatisbeställningar

Varje år producerar NordGen även miniknölar av de nordiska potatissorterna. De kan beställas av växtförädlare, forskare, muséer och andra professionella användare från och med den 1 februari. Beställning görs via mail till Pawel Chrominski, se kontaktuppgifter nedan. Hobbyodlare och privatpersoner kan beställa miniknölar i NordGens butik från och med den 1 mars varje år.

In vitro – material av potatisar distribueras året om men innan distribution behöver vi ofta uppföröka materialet. Vi ber dig därför ha överseende med att det i vissa kan ta upp mot tre månader innan vi kan skicka din beställning.

Potatis levererade från NordGen är virusfria och producerade enligt EUs sundhetsregler för växter. Innan beställningen kan göras behöver användaren skriva under och skicka in ett avtal som reglerar hur materialet får användas.  Tyvärr är det på grund av gällande regler inte möjligt för oss att distribuera potatis till Norge.

Man i labrock sitter i NordGens in vitro lab.Pawel Chrominski
Växtexpert ansvarig för potatisbeställningar
+46 735-258 425
pawel.chrominski@nordgen.org

 

 

Potatissorter som kan beställas under 2024