Hoppa till huvudinnehållet

Bästa sättet att bevara genetiska mångfald är att använda den. Den nordiska frösamlingen är inget undantag. Därför skickar NordGen årligen ut tusentals fröprover till forskare, växtförädlare, företag, hembygdsgårdar, muséer, botaniska trädgårdar och privatpersoner med intresse för gamla kulturväxter. Här nedan kan du läsa mer om hur du beställer frön från oss.

När det gäller fröbeställningar skiljer vi på beställningar för professionellt bruk (via databasen GENBIS) och beställningar från privata användare (via NordGens onlinebutik). Potatisbeställningar riktas direkt till vår växtexpert med ansvar för potatis. Här nedan berättar vi mer om fröbeställningar för forskningsändamål, se sidomenyn för övriga beställningar. 

Frön för professionellt bruk

Hela den nordiska frösamlingen om cirka 33.000 fröprover finns tillgänglig för professionella användare genom beställning via vårt datasystem GENBIS. Genom att registrera dig som användare kan du själv söka och beställa de accessioner som är relevanta för ditt syfte.

De fröbeställningar som kommer in till oss hanteras i den ordning de kommer in. Beroende på vilken arbetsbelastning vi har i vårt frölaboratorium kan det ta upp till fyra veckor innan fröproverna levereras. Innan fröproverna levereras måste du acceptera och skicka in ett avtal som reglerar hur du får använda fröerna.

De som beställer för forskningsändamål kan vara forskare, växtförädlare, hembygdsgårdar, botaniska trädgårdar, museer och andra som behöver frön eller potatis från NordGens samling i sin yrkesroll. Dessa användare kan beställa från oss året runt.