NordGen Växters arbetsgrupper

En grupp människor står i ett fält med ärtor.Arbetsgrupperna och de nationella programmen utgör kärnan i NordGens Växters nätverk av nordiska experter. De har också en viktig roll att spela för kontinuiteten i arbetet. Arbetsgrupperna ger NordGen insikt i varje nordiskt lands arbete med genetiska resurser och är också viktiga för kunskapsutbyte och nätverkskontakter.

Arbetsgrupperna är avgörande för att säkra att NordGens arbete är av hög kvalitet och har relevans för uppdraget. Genom arbetsgruppernas samlade expertis får NordGen ovärderliga råd angående vilka aktiviteter vi ska engagera oss i och hur vi bäst drar nytta av det nordiska samarbetet.

NordGen Växters arbetsgrupper består av en eller två experter från varje nordiskt land samt två representanter från NordGen. De är indelade efter olika växtartsgrupper. Här nedan kan du se alla arbetsgrupper samt vem du ska kontakta för att få mer information om dem.


SpannmålsaxArbetsgruppen för spannmål
Jan Svensson
jan.svensson@nordgen.org
+46 761-100 548

 


Närbild på gul rapsblomma med en daggdroppeArbetsgruppen för industriväxter
Annette Hägnefelt
annette.hagnefelt@nordgen.org
+46 760-063 425

 


RedcloverArbetsgruppen för vallväxter
Mohammad El-Khalifeh
mohammad.el-khalifeh@nordgen.org
+46 723 053 665

 


Gröna ärtbaljorArbetsgruppen för baljväxter
Anna Palmé
anna.palme@nordgen.org
+46 723-279 603

 


Arbetsgruppen för vilda kulturväxtsläktingar
Anna Palmé
anna.palme@nordgen.org
+46 723-279 603

 


Arbetsgruppen för grönsaker och potatisNärbild på ett blomkålshuvud.
Annette Hägnefelt
annette.hagnefelt@nordgen.org
+46 760-063 425

 


Lila asterArbetsgruppen för prydnads- och aromatiska växter
Ulrika Carlson-Nilsson
ulrika.carlson@nordgen.org
+46 701-906 025

 


Närbild på ett fång prästkragarNätverket för klonarkiven
Ulrika Carlson-Nilsson
ulrika.carlson@nordgen.org
+46 701-906 025