Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsgrupperna och de nationella programmen utgör kärnan i NordGens Växters nätverk av nordiska experter. De har också en viktig roll att spela för kontinuiteten i arbetet. Arbetsgrupperna ger NordGen insikt i varje nordiskt lands arbete med genetiska resurser och är också viktiga för kunskapsutbyte och nätverkskontakter.

Arbetsgrupperna är avgörande för att säkra att NordGens arbete är av hög kvalitet och har relevans för uppdraget. Genom arbetsgruppernas samlade expertis får NordGen ovärderliga råd angående vilka aktiviteter vi ska engagera oss i och hur vi bäst drar nytta av det nordiska samarbetet.

NordGen Växters arbetsgrupper består av en eller två experter från varje nordiskt land samt två representanter från NordGen. De är indelade efter olika växtartsgrupper. Här nedan kan du se alla arbetsgrupper samt vem du ska kontakta för att få mer information om dem. 

Våra medarbetare nås på mejl genom fornamn.efternamn@nordgen.org

Flera bilder av olika grödor.

...

Spannmål

Jan Svensson +46 761-100 548

...

Industriväxter

Mohammad El-Khalifeh +46 723 053 665

...

Vallväxter

Mohammad El-Khalifeh +46 723 053 665

...

Baljväxter

Anna Palmé +46 723-279 603

...

Vilda kulturväxtsläktingar

Anna Palmé +46 723-279 603

...

Grönsaker och potatis

Jonatan Leo +46 763 237 347

...

Prydnads- och aromatiska växter

Ulrika Carlson-Nilsson +46 701 906 025

...

Nätverket för klonarkiven

Ulrika Carlson-Nilsson +46 701 906 025