Hoppa till huvudinnehållet

Modern genetik möter historia när Maria Kjetså forskar inom det tvärvetenskapliga projektet "3MC – Nordiska fjällkoraser".

Modern genetik möter historia när Maria Kjetså forskar inom det tvärvetenskapliga projektet "3MC – Nordiska fjällkoraser", som samordnas av NordGen. Kunskap om det förflutna kombineras med insikter om dagens situation för att ge mångfasetterad information, som kan bidra till att bevara fjällkoraserna för framtiden.

I forskningsprojektet ”3MC – Nordiska fjällkoraser” ingår arkeologer, genetiker, kulturvetare och spelutvecklare. Forskaren Maria Kjetså är en del av en forskargrupp som arbetar tvärvetenskapligt för att ta fram och sprida information om de norska, finska och svenska fjällkorasernas gemensamma ursprung och kulturarv. Målet är att den ökade kunskapen ska leda till ett mer hållbart nyttjande av lantraserna som idag är hotade och riskerar att konkurreras ut av mer kommersiella raser.

Genetiskt material

Maria Kjetså säger att hon alltid har varit en djurvän, och att hon har varit intresserad av lantrasdjur så länge hon minns. Som genetiker har hon redan studerat får, lax, getter och grisar. Och varför inte. Det kanske låter som ett brett forskningsområde, men faktum är att det genetiska materialet, DNA, är rätt så likt från djur till djur. – Djur avlas ofta med fokus på storlek och avkastning. Jag är intresserad av avel för bättre hälsa och har studerat hur genetisk mångfald kan bevaras så väl som möjligt, säger Kjetså. Kjetså studerar stamtavlorna för de tre fjällkoraserna svensk fjällko, norsk nordlandfe, norsk sidet trøendefe och nordfinsk ko. Syftet är att få ny kunskap om graden av inaveln, samt att skapa en helhetsbild om hur mycket koraserna är släkt med varandra. Utifrån informationen kan man utveckla nya sätt att bevara dem och den genetiska mångfald de bär på.

En plats i livsmedelsproduktionen

Maria Kjetså har observerat en ökad efterfrågan på lokalt producerad mat och tror att lantrasdjuren kan ha en ljus framtid och en given plats i framtidens livsmedelsproduktion. – I och med klimatförändringen och det globala politiska klimatet blir det viktigt att länder klarar av att producera sin egen mat. De nordiska lantrasdjuren har något gemensamt – de är anpassade till det nordiska klimatet och kan överleva på en snålare kost jämfört med kommersiella raser. Kjetså har hittat bevis på att kor har överlevt de tuffa vintrarna i de norska kustområdena på en diet bestående av merparten fiskavfall, brunalg och tång. – Naturligtvis är detta inte optimalt för deras hälsa, och inte en rekommenderad diet för kor. Men det är bevis på att korna har klarat sig under knappa förhållanden och har stort potential att klara sig på idag oanvända, lokala näringskällor.

Avel för framtiden

Resultaten från 3MC-projektet är redan av intresse för avelsföreningar och Kjetså är glad att informationen kommer till bruk. – Jag försöker göra mitt bästa för att hjälpa fjällkoraserna så att de kan gå en ljus framtid till mötes. Med hjälp av min forskning kan vi belysa rasernas förflutna liksom deras nuvarande status. Genom 3MC-projektet får vi dessutom en helhetsbild som kombinerar forskning inom historia, genetik och kultur. Kjetså fortsätter: – Det är viktigt att få fram kunskap på flera olika nivåer. Genom kunskap om det förflutna och dagens situation kan vi hjälpa uppfödare göra bättre val när de bedriver djuravel. På så sätt skyddar vi våra lantrasdjur och visar vår omvärld hur viktigt det är att bevara dem.


Projektet finansieras med ett bidrag från

Interreg Nord

Lapin liitto

 och 

Region Norrbotten

2019-2022 och har 5 nordiska partners. NordGen är koordinator för projektet och ansvarar för utredning av stamtavla och befolkningens släktskap, spridning av resultat och implementering av applikationer. NordGen kommer också att ansvara för att etablera nätverket. NordGens samarbetspartners i projektet är

Ahlmans yrkesskola

 i Finland, 

Finlands Naturresursinstitut

Institutet för kulturstudier

 på Södra Danmarks Universitet, 

Sveriges lantbruksuniversitet

 och artisten 

Anu Osva

.