Hoppa till huvudinnehållet

Det nordiska partnerskapet mellan offentliga och privata aktörer (PPP) för pre-breeding är ett samarbete som syftar till att styrka arbetet med växtförädling i de nordiska länderna. Därmed främjas ett hållbart nyttjande av våra växtgenetiska resurser i Norden, något som är viktigt för att framtidssäkra vårt jordbruk och våra trädgårdsnäringar.

Samarbetet mellan praktisk växtförädling och växtförädlingsforskning inom pre-breeding, det vill säga steget när viktiga egenskaper bland växterna fastställs, är ett kraftfullt verktyg för att säkra en utveckling av det nordiska lantbruket. En sådan utveckling bidrar till en hållbar utveckling av bioekonomin och till att säkra den globala livsmedelstillgången genom att anpassa våra grödor till klimatförändringarna.

Det nordiska PPP-samarbetet för pre-breeding finansieras av de nordiska länderna samt växtförädlingsverksamheterna i Norden. Sekretariatet är placerat hos NordGen.