Hoppa till huvudinnehållet

NordGen svarar regelbundet på frågor om Svalbard Global Seed Vault och dess verksamhet. Här har vi samlat svaren på några av de vanligaste frågorna vi tar emot. Om du inte kan hitta svaret på din fråga här är du välkommen att kontakta oss på seedvault@nordgen.org

Vad är syftet med Frövalvet eller Svalbard Global Seed Vault?

Svalbard Global Seed Vault erbjuder säker och gratis långtidslagring av kopior av frön som finns i världens genbanker. Frövalvet fungerar som en sorts försäkring för dessa genbanker om de av någon anledning skulle förlora sitt växtgenetiska material. Genom att erbjuda ett säkerhetslager bidrar Svalbard Global Seed Vault till att säkra mångfalden av grödor som är viktig för hela världens matproduktion.

Kan jag besöka Frövalvet?

Du kan besöka utsidan och den ikoniska ingången till Frövalvet. Det ligger ungefär tre kilometer från Longyearbyens flygplats. Men eftersom området inte är isbjörnssäkrat bör du inte gå dit till fots utan hyra en bil eller beställa en taxi. Det är inte möjligt att besöka insidan av Frövalvet.

Vem står bakom Frövalvet?

Svalbard Global Seed Vault byggdes och ägs av Norge. Dess verksamhet hanteras i ett partnerskap mellan norska lantbruks- och matdepartementet, NordGen och den självständiga, internationella organisationen Crop Trust.

Kan jag ansöka om att få jobba här?

Nej. Det finns ingen permanent personalstyrka som arbetar i Svalbard Global Seed Vault. NordGen, som har sitt huvudkontor i Alnarp, Sverige, skickar personal till Svalbard vid fröinläggningar. Statsbygg, som förvaltar norska statens byggnader, har ett kontor I Longyearbyen och är ansvariga för övervakning och service av byggnaden. Svalbard Global Seed Vault har inte heller möjlighet att ta emot praktikanter, studenter eller andra liknande initiativ.

Var kan jag se vad som finns i Frövalvet?

Uppdaterad information om vilka fröprover som lagts in i Frövalvet finns samlad på den offentligt tillgängliga Fröportalen. Fröportalen uppdateras efter varje ny fröinläggning. Den finns på följande URL: www.nordgen.org/sgsv.

Vem kan ta ut frön som lagras i Svalbard Global Seed Vault?

Frölådorna i Frövalvet lagras under så kallade ”black box-conditions”- Det betyder att den institution som skickat fröna är den enda som kan ta ut dem igen. Det juridiska ägarskapet till fröna överförs inte när frön läggs in. Det innebär att den som lagt in frön här hela tiden äger fröna och är den enda som kan ta ut dem. När frölådorna lagras i Frövalvet är det endast NordGens auktoriserad personal hos NordGen som får röra dem men inte ens NordGen får lov att öppna dem utan depositörens uttryckliga tillåtelse.

Kan jag lägga in mina egna frön i Frövalvet?

Privatpersoner kan inte lägga in sina egna frön i Svalbard Global Seed Vault. Om du har frön som du gärna vill ska bevaras råder vi dig att i första hand kontakta din nationella genbank. Bor du i Norden är det NordGen du ska vända dig till. Om genbanken väljer att ta in dina frön i sin samling kan det innebära att dina frön så småningom säkerhetskopieras i Frövalvet.

Hur länge kan fröna överleva i Frövalvet?

Olika sorters frön överlever olika länge. Det skiljer sig också mellan olika arter och mellan olika fröpartier av samma art. Vissa av skillnaderna beror på genetik men hur länge ett frö överlever beror även på fröets kvalitet, något som varierar beroende på hur plantan växt och mognat, om den skadats av någon sjukdom och hur fröna hanterats efter skörd. Vältorkade och frön i vattentäta förpackningar från de mest långlivade arterna som förvaras i -18°C kan överleva i århundraden. Fröproverna i Svalbard Global Seed Vault förvaras under samma förhållanden som originalfröna i de ursprungliga genbankerna. Eftersom genbankerna genomför regelbundna tester på sina frösamlingar kan de räkna ut när nya frön ska sändas till Frövalvet.

Finns det bara frön i Frövalvet?

Svalbard Global Seed Vault lagrar bara frön från växtarter som är viktiga för mat och lantbruk samt som har så kallade ortodoxa frön. Ortodoxa frön innebär att de kan torkas till väldigt låga fuktighetshalter och överleva i många år i låga temperaturer. Grödor som kaffe, kakao, kokos och mango har istället så kallade recalcitranta frön och skulle dö under de här förhållandena. För att bevara den här typen av växter behövs andra tillvägagångssätt.

Hur mycket kostade det att bygga Svalbard Global Seed Vault?

Norge spenderade ungefär 8,3 miljoner euro vid bygget av Frövalvet. En teknisk uppgradering cirka tio år efter invigningen kostade ytterligare 20 miljoner euro. Den årliga kostnaden för att driva Frövalvet är ungefär 1 miljon euro.

Hur många fröer kan lagras i Frövalvet?
Svalbard Global Seed Vault har plats för ungefär 4,5 miljoner fröprover. Varje fröprov innehåller olika många frön, något som bestäms av respektive genbank utifrån tillgång på frön och hur stort antal som behövs för att bevara det genetiska materialet. Men i genomsnitt innehåller varje prov 500 frön vilket innebär att det kan lagras totalt 2,25 miljarder frön i byggnaden. För tillfället finns det över en miljon fröprover i Frövalvet.

Vilka är de största skillnaderna mellan Frövalvet och vanliga genbanker?

Svalbard Global Seed Vault är en försäkring för frösamlingar i konventionella genbanker. Växtförädlare, forskare och bönder litar på att världens genbanker kan förse dem med den växtgenetiska mångfald som behövs för att utveckla jordbruket. Om genbankerna av någon anledning förlorar sin egen frösamling kan den återskapas genom att ta ut säkerhetskopior som lagrats på Svalbard. Genbanker producerar och utför tester på frön, distribuerar frön, undersöker frönas egenskaper och så vidare. Inga av dessa arbetsuppgifterna utförs på Svalbard. Därför betecknas anläggningen just som ett frövalv för att understryka att det inte är en genbank. 

Varför skannar NordGen frölådorna som ska läggas in i Frövalvet på Longyearbyens flygplats?

Frölådorna skannas på flygplatsen för att kontrollera att de endast innehåller frön och inget annat. Longyearbyens flygplats är vänliga nog att låta oss låna deras skanningutrustning för att underlätta den här processen.

Vad är IAP?
IAP står för International Advisory Panel to the Svalbard Global Seed Vault. Läs mer om panelen här.

Stämmer det att Svalbard Global Seed Vault ligger i en övergiven kolgruva?

Nej. Svalbard Global Seed Vault är urkarvat från Platåberget. Däremot lagrades säkerhetskopior av den nordiska frösamlingen i en kolgruva år 1984 av den Nordiska Genbanken (idag NordGen) som då var en föregångare till Frövalvet. En del fröprover finns fortfarande kvar i kolgruvan som forskningsmaterial. Gruvan ligger några kilometer från Frövalvet.

Innebär klimatförändringarna några risker för Svalbard Global Seed Vault?

Även om klimatförändringarna är ett allvarligt hot mot hållbar matproduktion i hela världen påverkas Frövalvet i sig inte av klimatförändringarna och vi räknar inte med att det kommer bli så i framtiden heller. Frövalvet ligger över värsta scenariot för stigande havsnivåer. De tre frökammarna är utkarvade ur solid sten och tunneln som leder ner till kamrarna är gjord av vattentät betong. Hela byggnaden är nedfryst mekaniskt till -18°C. Men även utan den kylanläggningen håller sig temperaturen låg på grund av permafrosten i berget.

Varför valde Norge att göra en teknisk uppgradering av Svalbard Global Seed Vault?

Efter tio års verksamhet togs beslut om att göra en rad förbättringar av byggnaden på grund av återkommande vattenläckage i ingångstunneln under snösmältningssäsongen. Norska stortinget beslutade 2018 att investera 200 miljoner norska kronor (20 miljoner euro) i en teknisk uppgradering. Projektet fokuserade på att säkerställa att ingångstunneln är vattentät, uppdatera säkerhetsprocedurer och att byta ut kylanläggningen. Tunnelkonstruktionen är av samma typ som används på norska oljeplattformar. I samband med detta byggdes även en separat byggnad med tekniska installationer och arbetsrum samt en ny parkeringsplats utanför Frövalvet.

Varför får inte media och depositörer komma in i Frövalvet längre?

På grund av förbättrade säkerhetsrutiner får ingen bortsett från auktoriserad personal vara i Frövalvet. Tidigare har media och andra intressenter tillåtits att besöka Frövalvet med syfte att sprida information om Frövalvet och dess uppdrag att bidra till att mångfalden av växter inom jordbruket bevaras. Men i samband med den tekniska uppgraderingen gjordes även en riskanalys som ledde till att säkerheten för fröproverna förstärktes. Antalet fröprover i Frövalvet är nu över en miljon. De representerar en ovärderlig resurs för världens jordbruk och matproduktion och vårt yttersta mål är att se till att detta arv bevaras för framtida generationer.

Finns det genetiskt modifierade (GMO) frön i Frövalvet?
Nej. Norsk och europeisk lag förbjuder införandet av GMO till Europa och därmed är även importen och lagringen av dessa frön förbjudna i Frövalvet.