Hoppa till huvudinnehållet

Som de nordiska ländernas gemensamma genbank har NordGen ett tungt ansvar att axla. Det är vårt uppdrag att bevara fröer för framtidens matproduktion. Vår genbank innehåller cirka 33 000 fröprover från närmare 450 olika arter. Fröerna förvaras i rum med ett hundratal frysar. Ett rum som kommit att kallas Nordens viktigaste rum.

NordGen har ansvar för de växter som kan förökas på ett säkert sätt med frön. Ansvaret för att bevara vegetativt förökade växter som frukt, bär, perenner och vissa kryddor och örter ligger istället på de nationella genbankerna i varje nordiskt land. Undantaget är potatis, som NordGen bevarar in vitro – det vill säga som levande plantor.

Bästa sättet att bevara genetiska mångfald är att använda den. Den nordiska frösamlingen är inget undantag. Därför skickar NordGen årligen ut tusentals fröprover till forskare, växtförädlare, företag, hembygdsgårdar, muséer, botaniska trädgårdar och privatpersoner med intresse för gamla kulturväxter.

En person skjuter en vagn framför sig i ett rum fullt med frysar i metall