Hoppa till huvudinnehållet

Det är fritt fram för alla genbanker att använda sig av Svalbard Global Seed Vault för gratis långtidslagring av frökopior från den egna samlingen så länge man följer villkoren i depositörsavtalet. Genbanker som vill lagra frökopior kan kontakta NordGens frövalvskoordinator.

Nya genbanker som vill deponera fröprover i Svalbard Global Seed Vault behöver signera ett så kallat depositörsavtal. NordGen signerar avtalet på uppdrag av norska lantbruks- och matdepartementet. När avtalet är signerat kan genbanken börja förbereda listan på fröprover (accessionslistan) som ska skickas till Svalbard.

Minst sex veckor innan fröerna skickas till Svalbard behöver accessionslistan vara NordGen tillhanda. NordGen validerar informationen och laddar upp den preliminärt till databasen (fröportalen). Därefter underrättar NordGen genbanken att det är ok att skicka fröerna och skickar ett importintyg från den norska staten.

Genbanken måste välja en logistisk partner som kan skicka fröna hela vägen fram till Svalbard, inklusive tullklarering på Oslos flygplats, Gardermoen. Vi rekommenderar att använda DHL eftersom detta företaget kan utföra dessa operationer utan problem och förseningar. Om DHL av någon anledning inte kan användas är det viktigt att NordGen informeras om vilken leverantör som används innan fröna skickas samt att extra tid för försändelsen tas med i beräkningarna. Avsändaren ska skicka vidare det så kallade Airway Bill-numret (AWB) till NordGen som gör det möjligt att följa paketet på vägen till Svalbard.

För att säkerställa att inget annat än fröprover deponeras skannas alla fröpaket i säkerhetskontrollen på Longyearbyens flygplats innan de läggs in i frövalvet.

Gratis lagerplats

Att lägga in och lagra fröer i frövalvet är gratis, liksom hanteringen av fröförsändelsen på Svalbard. Men genbanken som skickar frön måste själv täcka utgifter för paketering och frakt av fröna.

Eftersom NordGen inte har permanent bemanning på Svalbard måste fröförsändelser anpassas till bestämda datum som blir annonserade i  NordGens kalender  i god tid.

NordGens arbete i samband med fröinläggningar inkluderar scanning i säkerhetskontrollen på Longyearbyens flygplats samt märkning av lådan som fröproverna skickas i. Märkningen består av institutkod och lådnummer. Först därefter får frölådan en plats i lagerhyllorna. När fröna väl är på plats skickar NordGen bekräftelse med bild på att lådorna kommit fram till sin slutliga viloplats. Därefter uppdateras fröportalen med korrekta tal för antal fröprov, arter och vilka genbanker som deponerat.

Villkor

Svalbard Global Seed Vault är ett säkerhetslager för kopior av frön som lagras i internationella, regionala, nationella genbanker samt genbanker hos institutioner och organisationer. Tjänsten är gratis att använda och fröna ägs hela tiden av den genbank som lagt in dem. Men det finns vissa villkor som måste uppfyllas:

1) Genbanken måste ha frömaterialet långtids- och permanent bevarat i sin egen genbank och ha rutiner samt kapacitet för att uppföröka och producera nya frön när det är nödvändigt.

2) Kopior av frön som skickas till Svalbard Global Seed Vault måste även lagras på en annan plats, till exempel hos en annan samarbetande genbank. Detta ska vara ordnat innan fröna skickas till Svalbard. Frön som lagras i frövalvet blir därmed säkerhetskopia nummer 2.

3) Genbanken måste skriva under på att kopior på genetiskt material som deponerats i Svalbard Global Seed Vault görs tillgängligt för växtförädling, forskning och utbildning. Distribution ska dock ske från den egna genbanken. Fröna som är på Svalbard är menade för långtidslagring. Detta är i enlighet med det internationella fördraget för växtgenetiska resurser (ITPGRFA). Frövalvet bidrar på detta sätt till att säkra att växtgenetiska resurser är brett tillgängliga för utvecklingen av vår framtida matproduktion och att de inte riskerar att privatiseras.

Du kan läsa villkoren i sin helhet i depositörsavtalet nedan (engelska).