Hoppa till huvudinnehållet

Vartannat år samlas Svalbard Global Seed Vaults internationella rådgivande panel (IAP) för att hålla ett möte. Panelen består av medlemmar som exempelvis arbetar i genbanker, inom växtförädling eller i internationella organisationer som styr hanterandet av växtgenetiska resurser.

IAP:s uppgift är att ge råd och rekommendationer kring driften av frövalvet till de tre partnerorganisationerna NordGen, Crop Trust och Norge. De bidrar även till att öka transparensen samt öka intresset för Frövalvet för depositörer och övriga som är intresserade. NordGen är sekreterare i panelen och sammankallar medlemmarna till möten minst en gång vartannat år.

Medlemmarna i Svalbard Global Seed Vaults rådgivande panel utses för ett möte i taget. Förra mötet hölls på Svalbard i oktober 2022.

Medlemmar IAP 2022:

Yasmina El-Bahloul, Chair of the Governing Body to the ITPGRFA, INRA Morocco

Ana Maria Barata, Head of the Genebank, Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV), Portugal

Kristin Børresen, CEO Graminor, Norway

Axel Diederichson, Research Scientist and Curator at Plant Gene Resources Canada (PGRC), the Canadian national genebank for plant genetic resources

Lavern Gueco, University Researcher at University of the Philippines Los Baños, Institute of Plant Breeding College of Agriculture

Marie Noelle Ndjiondjop, Genebank manager, AfricaRice

Juan Lucas Restrepo, Director General of the Alliance of Bioversity International and CIAT