Hoppa till huvudinnehållet

NordGen Husdjur är ett service- och kunskapscenter med syfte att främja en hållbar förvaltning av de husdjursgenetiska resurserna i Norden. Vi bidrar till de nordiska ländernas eget arbete med att lyfta fram de genetiska, ekonomiska, kulturella, historiska och sociala värden som kommer med att ha en bred mångfald av olika lantbruksdjur i det nordiska lantbruket.

Den genetiska mångfald som våra lantbruksdjur bär på är ovärderlig. De lantrasdjur som ursprungligen använts i det nordiska lantbruket har anpassat sig till vårt klimat och våra förhållanden under tusentals år. Genom människans och naturens urval har de utvecklat eftertraktade egenskaper som gör dem tåliga och anspråkslösa. Lantrasdjuren har också en bredare genetisk bas än kommersiella raser, vilket ger dem en bättre förmåga att anpassa sig till förändringar. Ofta har djuren också goda moderegenskaper och är snälla och lätthanterliga.

Lantraser för framtidens mat

Idag är vi beroende av ett högavkastande, modernt jordbruk med kommersiella raser för att tillgodose vår efterfrågan på olika livsmedel. Lantraserna passar oftast inte in i ett sådant produktionssystem utan lämpar sig bättre för mindre gårdar med mer traditionella metoder. Men det finns just nu en överhängande risk att många av våra lantrasdjur kommer att utrotas. Ett av NordGen Husdjurs uppdrag är att vända denna trend. Vi behöver nämligen en bred mångfald av husdjursgenetiska resurser, inte minst för att kunna anpassa oss till de behov marknaden och nya produktionssystem efterfrågar. I en tid när klimatförändringarna blir alltmer påträngande behöver vi säkra att vi kan producera mat på ett hållbart sätt även i framtiden. Den finska fjällkon, den norska kustgeten och den skånska blommehönan kan bära på lösningar till problem vi ännu inte upptäckt.

Verktyg och rådgivning

NordGen Husdjurs aktiviteter handlar om att ge verktyg och rådgivning för att bevara den genetiska variationen i levande populationer (in situ) men också för att etablera så kallad cryo-lagring av genetiskt material (ex situ). Genom en mängd olika projekt arbetar vi med att initiera forsknings- och utvecklingsprojekt som rör kategorisering, bevarande, förvaltning och hållbart nyttjande av husdjursgenetiska resurser. 

NordGen Husdjur anordnar även workshops, seminarier och kurser för olika aktörer inom området och främjar ett gott samarbete mellan dem. Vi arbetar också för att främja hållbara avelsmetoder och goda principer för rättvis handel med husdjursgenetiskt material.