Hoppa till huvudinnehållet

NordGen arbetar med att bevara och främja ett hållbart nyttjande av genetisk mångfald hos de växter som är viktiga för vår nordiska matproduktion. Arbetet med växter är det som upptar största delen av våra resurser. Varför det är viktigt kan du läsa om i texten nedan. I menyn till vänster kan du hitta mer information om genbanken i Alnarp och våra olika avdelningar.

I omkring 10 000 år har människan sysslat med växtförädling. Genom att korsa två växter med bra egenskaper kan en ny sort med ännu bättre egenskaper tas fram. Detta arbete pågår än idag och har gjort det möjligt för oss att producera tillräckligt med mat för att föda hela världens befolkning. Men i det moderna jordbruket används just nu väldigt få växtsorter som är starkt förädlade. Och eftersom växtförädling också innebär att man väljer bort egenskaper som inte är intressanta har dagens odlade växter ofta en smal genetisk bas. Det har visat sig att sorter med snäv genetisk bas helt kan slås ut av växtsjukdomar. Förädlarna har då fått gå tillbaka till äldre växtsorter eller närbesläktade vilda arter för att hitta anlag för motståndskraft mot sjukdomen ifråga. Inte ens avancerad genteknik kan ersätta den naturliga variationen av gener och deras samspel. En mångfald av genetiska resurser är oersättlig och utan den kan ingen växtförädling äga rum.

Bevara och främja ett hållbart användande 

NordGen Växter har i uppdrag att bevara och bidra till ett hållbart nyttjande av växtgenetiska resurser som är viktiga för jordbruket i de nordiska länderna. Genom att göra det skapar vi förutsättningar för ett mer miljövänligt jordbruk som bättre kan stå emot sjukdomar, klimatförändringar och samtidigt producera mer näringsrik mat. Vårt arbete sker på flera olika sätt. I menyn till vänster kan du läsa mer om själva genbanken, laboratorierna och vårt arbete i växthus, trädgård och fält. Utöver detta sker en stor del av NordGen Växters forskningsarbete i projektform. 

Växtsektionen är placerad i NordGens huvudkontor i Alnarp utanför Malmö.