Hoppa till huvudinnehållet

Ukraina kallas ofta världens brödkorg. Men tyvärr innebär den ryska bombningen av Charkiv stora risker, inte bara för befolkningen utan även för den nationella genbankens frösamling. Dessa fröer är ovärderliga och behövs för att anpassa världens matproduktion till framtida utmaningar. Just nu etableras en säkrare plats för kopior av frösamlingen i västra Ukraina. Som en del i detta arbete välkomnar NordGen ukrainska genbankskollegor till Sverige. Här deltar de i utbildning som rör informationshantering och frölabsarbete.

Bara några veckor efter att Ryssland invaderade Ukraina blev det tydligt att det fanns en överhängande risk att den nationella genbankens frösamlingar i Charkiv skulle förstöras i stridigheterna. Tillsammans med andra europeiska institutioner och med stöd från Novo Nordisk Fonden, koordinerade NordGen hjälpinsatser till genbanken redan våren 2022.

– Efter diskussioner med genbanken i Ukraina bestämdes det att bland deras många behov behövde vi prioritera människorna i första hand. Vår första insats var därför att skicka pengar som användes till att betala ut löner till de anställda. Men vi hjälpte dem också att köpa diesel och dieselgeneratorer så att frysarna med fröerna skulle kunna fortsätta fungera trots strömavbrotten, säger Lise Lykke Steffensen, NordGens direktör.

Utbildningen hos NordGen är en liten del av en större, långsiktig plan för att säkra och utveckla Ukrainas genbank och dess ovärderliga frösamling. Besökarna har bland annat fått en introduktion till GrinGlobal, datasystemet som NordGen och många andra genbanker använder för att lagra information om frösamlingarna.

Gruppen från Ukraina spenderade två veckor i Sverige, med på bilden syns även personal från NordGen och längst till höger, Martin Reisinger från USDA.

– En anläggning för kopior av frösamlingen har etablerats och fröerna är säkrare nu men vi kan inte vila än. Vi behöver fortfarande uppdatera vårt datahanteringssystem och etablera rutiner för arbetet i vårt frölaboratorium. Syftet med vårt besök på NordGen är att lära oss mer om detta, säger Kseniia Dokukina, IT-ansvarig på Ukrainas nationella genbank och en av sju ukrainare som deltar i utbildningen.

I tillägg kommer ukrainarna att få med sig laboratorieutrustning samt utbildning i hur den ska användas.

– Under de senaste dagarna har vi visat dem hur vi arbetar i frölaboratoriet. Vi demonstrerar till exempel hur vi använder streckkoder för att sammankoppla fröproverna med informationen om den som finns i datasystemet. Maskinerna som används för att skriva ut streckkoder kommer de sedan få med sig hem så att de kan användas i den nya anläggningen, säger Johan Axelsson som är ansvarig för frölabbet på NordGen. 

Den långsiktiga planen innebär också att en andra backup av fröerna ska skickas till det globala frövalvet på Svalbard. Det kan uppfattas som mycket arbete för en enda frösamling, men faktum är att dessa fröer inte är viktiga bara för Ukrainas bönder och matproduktion – de är viktiga för hela världen. De egenskaper fröerna bär på är i många fall unika och behövs för att anpassa jordbruket till klimatförändringar, nya skadedjur och sjukdomar eller andra ännu okända utmaningar.

– Genetiska resurser känner inte till några landsgränser och bryr sig inte om konflikter. Men de är avgörande för mänskligt liv på jorden. Just nu försvinner biologisk mångfald snabbare än någonsin tidigare och vi måste göra vad vi kan för att förhindra ytterligare förluster. Vi är därför glada att kunna hjälpa våra kollegor i Ukraina på alla sätt vi kan, säger Lise Lykke Steffensen, NordGens direktör.