Hoppa till huvudinnehållet

Är du student, forskare eller yrkesutövande inom skogsträdsförädling, skogsfrö- eller plantproduktion eller skogsföryngring i Norden? Då kan du ansöka om NordGen och SNS årliga skogsstipendium. Några av årets stipendiater använde bidragen för att anordna ett webbinarium, delta i en konferens och besöka forskare.

För att möta framtidens många utmaningar och för att utveckla det nordiska skogsbruket är utbyte av kunskap och erfarenheter viktigt. Därför samarbetar NordGen och Nordic Forest Research (SNS) för att stötta det nordiska skogliga samarbetet, bland annat genom att varje år utlysa ett stipendium för dem som arbetar med skogsbruk, eller bedriver studier inom området. Den sökande kan belönas med som mest 25 000 norska kronor (NOK) för sin ansökan. Den planerade aktiviteten måste dock vara relevant i en nordisk kontext och bidra till gemensam nordisk nytta. Mer information om ansökan hittar du här.

Framtida samarbeten

En av dem som fick ett stipendium 2023 var Jing Xu, forskarassistent vid Köpenhamns universitet, vars huvudsakliga forskningsinriktning ligger på skogsgenetik och trädförädling. Hon använde stipendiet för att besöka professor Harry Wu och hans forskargrupp vid Umeå Plant Science Center (UPSC), ett forskningsnav för experimentell växtbiologi. Syftet med det fyra veckor långa besöket var att fokusera på genomiska verktyg, teknologier som har en stor potential att förbättra effektiviteten inom skogsträdsförädlingen.

– Det var en mycket värdefull och givande upplevelse. Jag fick chansen att arbeta tillsammans med experter inom genomisk analys och skogsträdsförädling vilket gjorde att jag kunde fylla kunskapsluckorna inom dessa områden och få nya färdigheter, säger Jing Xu.

Besöket omfattade olika arbeten med genetiska analyser, genomiskt urval och strategier för genotypning, samt studiebesök för att samla in nålprover av gran för DNA-extraktion.

– Kunskapen jag lärde mig tog jag med mig till Danmark, och viktigast av allt, vi kommer att fortsätta samarbetet mellan de två forskargrupperna, säger Jing Xu.

En annan av stipendiaterna det här året var Haleh Hayatgheibi, postdoktorsforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU. Hon använde stipendiet för att arrangera ett webbinarium med titeln ”Climate adaptation of forest trees for an uncertain future”. Huvudsyftet var att gå igenom tillgängliga modeller som hittills utvecklats som ett samarbete mellan de nordiska länderna för överföring av frön och föryngringsmaterial med hänsyn till osäkerheter kring framtida klimat. Webbinariet lockade en varierad publik från universitet, förädlingsföretag och skogsindustrin. Cirka 60 personer följde webbinariet online och ett 15-tal på plats i Uppsala.

– Webbinariet medförde möjligheter till nätverkande och öppnade upp för bra framtida samarbeten till exempel med en av våra huvudtalare Dr. Tongli Wang som är erkänd och välkänd inom det här området. Vi kommer använda oss av hans kunskap För framtida ansökningar kommer vi att använda oss av hans kunskap inom utveckling av frözoner och överförning av förädlingsmaterial, säger Haleh Hayatgheibi.

Skogsstipendierna kan också användas för att delta i relevanta konferenser. I augusti deltog Matej Domevscik, doktorand vid SLU:s Southern Swedish Forest Research Centre, vid konferensen IBFRA (The International Boreal Forest Research Association) i Helsingfors. Under konferensen gav han en presentation om hur torka hänger ihop med angrepp från snytbagge.

– Jag fick bra respons kring tolkning och analys av data men viktigare var att jag upptäckte behovet av att etablera fältexperiment. Det skulle innebära att fjärranalysdata stöds med faktiska observationer, något som skulle stärka båda ämnesområdena säger Matej Domevscik och fortsätter:

– Eftersom skogen växer relativt långsamt är etablering av bra fältexperiment som en investering för framtiden eftersom de kommer att generera värdefull data och kunskap allt eftersom tiden går.

NordGen's and SNS's skosstipendium

  • Sista ansökningsdag är 15 februari 2024.

  • I april tillkännages de beviljade stipendiaterna.

  • Under 2023 delade sex stipendiater på 100 000 NOK.

Översta bilden visar nålprover av gran, foto Jing Xu.