Hoppa till huvudinnehållet

Utsikten från takterassen på FAO's huvudkontor i Rom är helt fantastisk. Tyvärr får delegaterna som deltar i förhandlingarna om det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk (ITPGRFA) sällan se den. Istället är de upptagna med diskussioner om hur hantering och tillgång till världens växtgenetiska resurser samt hur vinsterna som de ger upphov till ska fördelas på ett globalt rättvist sätt. Den här veckan presenterade NordGen de nordiska ländernas syn på saken.

ITPGRFA inkluderar flera olika aspekter kring växtgenetiska resurser men kärnan i förhandlingarna har redan sedan fördraget antogs 2004 varit hur de fördelar som kommer från användningen av genetiska resurser ska fördelas på ett rättvist sätt.

– ITPGRFA är det enda juridiskt bindande instrument som rör tillgång och rättigheter till genetiska resurser som krävs för att att trygga livsmedelstillgången och bygga hållbara livsmedelssystem. Det är därför arbetet den här veckan är så viktigt. Fortfarande pågår diskussionerna om vad som växtfördraget ska reglera. Vilka växter som ska ingå i de multilaterala reglerna och hur pengar ska samlas in till fördragets fond, säger Lise Lykke Steffensen, NordGens direktör.

Det nordiska synsättet

Nyligen, sammanställde experter från hela den nordiska regionen en rapport som presenterar förslag på en gemensam nordisk inställning till frågan. Förslagen den innehåller kan ses som naturlig för de nordiska länderna men väcker säkert en del tankar på andra håll i världen. Rapporten är en uppdatering på en rapport som släpptes 2003.

– Rapporten innehåller uppdaterade rekommendationer till de nordiska länderna och NordGen om hur man ska arbeta med genetiska resurser. Det behövs för mycket har hänt inom både teknologin och internationell juridik sedan den förra rapporten presenterades, säger Jens Weibull, senior tjänsteman på Jordbruksverket och en av författarna till rapporten.

Rapporten innehåller detaljerad information om olika frågor men huvudslutsatserna är att de nordiska länderna ska fortsätta att arbeta tillsammans och engagera sig i internationella forum som rör genetiska resurser. NordGens frön kommer även fortsättningsvis att vara öppet tillgängliga även för syften som ligger utanför områdena livsmedel och lantbruk. De kommer också fortsätta vara under gemensam nordisk förvaltning.  Rapporten innehåller flera förslag på hur mer resurser kan föras in till ITPGRFA's fond med syfte att rättvist fördela den nytta som användning av genetiska resurser medför.

Ministerdeklaration

– Nordiska ministerrådet förbereder just nu en ministerdeklaration som är baserad på rapporten. Den kommer att publiceras snart och är ett starkt ställningstagande på de nordiska ländernas engagemang och vilja att ta på sig ledartröjan i dessa komplicerade frågor, säger Lise Lykke Steffensen. När rapporten presenterades under ett sidoarrangemang under det internationella växtfördragets tionde styrgruppsmöte, togs den väl emot.

– Den här rapporten är verkligen upplysande. Faktum är att den borde användas som en introduktionstext till alla som arbetar med ITPGRFA, säger Michael Halewood, som jobbar på det världsomfattande jordbruksforskningsinstitutet CGIAR.