Hoppa till huvudinnehållet

Den 8 april öppnar en ny utställning med det tvärvetenskapliga 3MC-projektet, som leds av NordGen.

Nordiskt samarbete, kulturarv, kunskapsöverföring och framtidens jordbruk är centrala teman i utställningen om nordiska fjällboskap som öppnar på Tornedalens museum den 8 april. Målet med det tvärvetenskapliga 3MC-projektet, som leds av NordGen, är att öka medvetenheten om de nordiska fjällboskapen.

Människans och boskapens gemensamma resa i norr år lång. I hundratals – eller till och med tusentals år – har människan tillsammans med djuren klarat av de tuffa omständigheterna. Före jordbrukets modernisering på 1900-talet var de vanligaste nötkreaturen i de norra delarna av Norden fjällboskap, som är idag är i fokus på den nyöppnade utställningen på

Tornedalens museum.

– Ursprungsraser är en del av det nordiska kulturarvet. Att bevara dem för framtida generationer är en kulturhandling och det är vårt ansvar att bevara dem för framtiden, säger Jaana Husu-Kallio, kanslichef vid det finska jord- och skogsbruksministeriet. Enligt Lise Lykke Steffensen, direktör för NordGen, är utställningen ett ypperligt tillfälle att visa upp de nordiska fjällboskapen. – 3MC är ett viktigt projekt för NordGen, eftersom vi strävar efter att öka medvetenheten om våra lantrasdjur. Kunskapsspridning bidrar till att bevara de nordiska fjällraserna för framtiden. Samtidigt är det viktigt att hitta nya, hållbara användningsområden för våra lantrasdjur. I utställningsteamet ingår forskare från 3MC-projektet och personal från Tornedalens museum. Hilja Solala, historieforskare i projektet, ansvarar för planeringen av utställningen. Samarbete över landsgränser är viktigt eftersom de nordiska lantrasdjuren ofta är släkt med varandra – fjällraserna består nämligen av tre systerraser som sannolikt har ett gemensamt ursprung i historien. Lantrasdjuren utgör ett värdefullt kulturarv och är viktiga för att bevara kulturlandskapet. Deras landskapsvårdande egenskaper är också betydelsefulla för att skydda hotade biotoper. – Utarmningen av den biologiska mångfalden är av stor betydelse både inom den inhemska och den internationella diskussionen. Att bevara lantrasdjur är viktigt för att förhindra förlusten av biodiversitet, säger Husu-Kallio.

Lantrasdjuren en källa till stolthet

Utöver landsgränser överskrider

3MC-projektet

också vetenskapliga gränser. De nordiska fjällboskapens resa genom historien betraktas ur perspektiv så som kulturstudier, historia och arkeologi. – Detta kombinerar vi med genforskning. För att bli mer framgångsrika i att bevara våra inhemska raser i framtiden måste vi känna till deras förflutna men också förstå värdet av kulturarvet som förknippas med lantrasdjuren – både nu och i framtiden, säger NordGen Husdjurs sektionsledare

Mervi Honkatukia, som leder det tvärvetenskapliga 3MC-projektet.

Utställningen erbjuder lokalbefolkningen en anledning att vara stolta över sitt kulturarv och ger dem möjligheten att använda fjällboskapen i sin egen försörjning. Titta Kallio-Seppä, som är museichef för Tornedalens museum, anser det är viktigt att de kommande utställningarna ska uppfylla vissa kriterier: de ska vara aktuella, intressanta och ha en koppling till muséets verksamhetsområde: – Fjällboskapens historia och framtid spelar en viktig roll i hela Tornedalsregionen, säger Kallio Seppä.   Bild högst upp på sidan: Saana Ikonen