Hoppa till huvudinnehållet

Nu i september träffades medlemmarna av NordGens råd för husdjursgenetiska resurser i Reyjkavik för att utbyta erfarenheter från de olika nordiska länderna.

NordGens råd för husdjursgenetiska resurser har till uppgift att stödja NordGen med erfarenheter och synpunkter kring olika frågor som rör vår verksamhet. Rådet träffas två gånger per år och består av experter från de olika nordiska länderna. Den här hösten träffades rådet på Island och efter mötet åkte deltagarna på en exkursion till landsbygden för att delta i när fåren samlades in för vintern.

Festival firar fåren

Fåren på Island betar fritt under sommaren. I mitten av september samlas fåren ihop, identifieras och delas sedan upp mellan de olika ägarna. Därefter guidar ägarna sina får hem till vinterskydden med hjälp av hästar. Denna händelse firas med en så kallad fårinsamlingsfest. Då är barnen lediga från skolan och tillbringar dagen utomhus med sina familjer. Den exkursion som rådsmedlemmarna deltog på ägde rum på Skaftholtsrétt, där omkring 3 000 får väntade på att bli identifierade. En del av fåren, som eskorterats av hästar och ryttare, hade rest i tio dagar från glaciären Hofsjökull till Skaftholtsrétt.

Olika zoner

Island är uppdelat i 26 olika zoner som behövs för att kunna hindra djursjukdomar från att spridas. Man räknar med att fåren inte lämnar den zon där de hör hemma och fåren har olika färger på sina öronmärkningar beroende på vilken zon de hör till. Skaftholtsrétt hör till zon 23 och deras får har blå öronmärkningar. Skaftholtsrétt tros vara en av de äldsta fårfållorna som finns, och ska ha byggts på 1100-talet. År 2000 skadades fållan när en jordbävning drabbade området, men den återuppbyggdes på samma plats av en grupp som kallads sig "Skaftholtsrétts vänner".